sk

Zoznam sprostreDkovateľov nákupu alebo predaja humánneho lieku

 

Zoznam sprostredkovateľov nákupu alebo predaja humánneho lieku

Názov právnickej osoby /meno fyzickej osoby

Právna forma

IČO/dátum narodenia

Adresa

Nákup

Predaj

Dátum oznámenia

NOTEX L.L.C. SLOVAKIA

s.r.o.

35 782 145

Karadžičova 7, 811 09 Bratislava

 

x

01.03.2013

DOROPHARM, k.s.

k.s.

43 773 711

Teslova 19,  821 02 Bratislava

x

x

20.03.2013

PHARMAGEN

s.r.o.

35 929 014

Poštová 4, 921 01 Piešťany

 

x

22.05.2013

LCG Development East

s.r.o.

44 162 952

Boženy Nemcovej 9, 811 04 Bratislava

x

 

31.07.2013

Equity Consult

s.r.o.

36 056 511

Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica

x

x

06.09.2013

ASH

s.r.o.

31 732 330

Krmanova 1, 040 01 Košice

x

x

06.06.2014

ASPEN Europe GmbH

org. zložka

47 499 265

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

 

x

21.05.2014

Allmedical

s.r.o.

36 687 162

Popradská 7, 040 11 Košice

x

 

30.07.2015

Delight 80s, s.r.o.

s.r.o.

46 263 951

Jégeho 191/9, 821 08 Bratislava

x

x

28.10.2015

Pharm Trade 

spol. s r.o.

47 963 841

Prostejovská  39, 080 01 Prešov

x

x

07.04.2016

Egylava 

s.r.o.

50 630 946

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

x

x

17.02.2017

ELVA Pharma SLOVAKIA s.r.o.

s.r.o.

50 746 685

Národná 10, 010 01 Žilina

x

x

15.03.2017

CREDENDO VIDES, s.r.o.

s.r.o.

47 845 511

Cerová 1095/22, 900 23 Viničné

x

x

16.03.2017

SELEX, s.r.o. 

s.r.o. 

36 654 566

Na úvrati 3493/23, 821 04  Bratislava

x

x

05.04.2017

DEEM s.r.o. 

s.r.o.

31 351 689 

Holubyho 1, 811 03 Bratislava

x

x

10.04.2017

AVANS s.r.o. 

s. r. o. 

31 318 967 

Holubyho 1, 811 03 Bratislava 

x

x

10.04.2017

Partnerservis s.r.o.

s.r.o.

48 097 349

Gröslingova 4, 811 09 Bratislava

x

 

19.05.2017

MEDISPERA s.r.o.

s.r.o.

49 987 355

Námestie SNP 27, 960 01 Zvolen

x

x

04.07.2017

ECC iNSYDE, s. r. o. 

s. r. o. 

50 816 896 

Na úvrati 3493/23, 821 04 Bratislava

x

x

23.10.2017

Archívna a registratúrna agentúra, s. r. o.

s. r. o. 

45 934 835

Haburská 84/15, 821 01 Bratislava

 

x

08.12.2017

Plus3Pharma s. r. o.

s. r. o.

50 214 691

Svätoplukova 41, 902 01 Pezinok

x

x

22.01.2018

FILATECH, s.r.o.

s.r.o.

36 688 614

M. R. Štefánika 837/35, 010 01 Žilina

x

x

16.02.2018

BTX, s.r.o.

s.r.o.

46 312 153

M.R.Štefánika 837/35, 010 01 Žilina

x

x

16.02.2018

IGNAC s.r.o.

s.r.o.

48 274 861

Hlavná 918/2, 924 01 Galanta

x

x

05.03.2018

ISCARE, a.s.

a.s.

35 752 351

Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava

 

x

26.06.2018

Campanella s. r. o. 

s.r.o.

46 010 459

Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava

x

x

15.10.2018

A.D.P.U. s.r.o.

s.r.o.

47 677 376

Jána Chalupku 611/4, 974 01 Banská Bystrica

 

x

09.11.2018

pharco s. r. o.

s. r. o.

45 689 911

Podzáhradná 36/B, 821 06 Bratislava

x

x

21.12.2018

REPRE GROUP s.r.o.

s.r.o.

48 100 501

Sabinovská 1903/8, 821 02 Bratislava

 

x

21.05.2019

BIODRUG s. r. o.

s. r. o.

47 964 324

Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

x

x

02.07.2019

ReproMedica, s.r.o.

s.r.o.

47 015 187

Búdkova 26, 811 04 Bratislava

x

x

10.07.2019

PLASTREX s.r.o.

s.r.o.

51 279 100

Parková 45, 821 05 Bratislava

 

x

09.10.2019

VIDOX, k.s.

k.s.

51 581 400

Gorkého 3, 811 01 Bratislava

x

x

28.11.2019

PROSUM, s. r. o.

s. r. o.

45 362 491

Gallayova 11, 841 02 Bratislava

x

x

18.12.2019

PharmDr. Ladislav Dubán, PhD. s. r. o .

s. r. o.

52 480 658

Rusovská cesta 5, 851 01 Bratislava

x

x

02.09.2020

HIPROTEC CARE s.r.o.

s.r.o.

53 025 130

Líščie údolie 210, 841 04 Bratislava

x

x

16.04.2021

LUDEA, s.r.o.

s.r.o.

47 600 837

Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava

x

x

14.01.2022

369 Pharm s.r.o.

s.r.o.

53 015 967

Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

x

x

14.06.2022

TEAM 4 YOU SK s. r. o.

s. r. o.

43 858 481

Za Plavárňou 3/8121, 010 08 Žilina

 

x

26.10.2022

BELLONA SK j.s.a.

j.s.a.

55 220 924

Račianska 88 B, 831 02 Bratislava

x

x

21.06.2023

MABEDA s. r. o.

s. r. o.

35 920 289

Gorkého 6, 811 01 Bratislava

x

x

06.06.2023

Iussu Group s. r. o.

s. r. o.

50 262 033

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

x

x

10.07.2023

COLLADO s. r. o.

s. r. o.

54 908 230

Školská 2034/6, 921 01 Piešťany

x

x

07.11.2023

Aktualizácia: 20.11.2023

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png