sk

Informácia o zákone č. 468/2009 z dňa 27. októbra 2009

Zákon č. 468/2009 Z.z.  z dňa 27. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

V prílohe č. 1 v II. skupine omamných látok sa zoznam dopĺňa o

  • Ketamín, chemicky 2-(2-chlórfenyl)-2-(metylamino)-cyklohexanón

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2010

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png