sk

Uvedenie každej povolenej veľkosti balenia humánneho lieku na trh Slovenskej republiky

Podľa  § 60 ods. 1 písm. i)  bod 1 zákona č. 362/2011  Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov je držiteľ registrácie humánneho lieku  povinný oznamovať ŠÚKL po registrácii humánneho lieku dátum uvedenia na trh Slovenskej republiky každej povolenej veľkosti balenia humánneho lieku.

ŠÚKL vyžaduje oznámenie podľa prílohy.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png