sk

Dočasné prerušenie alebo zrušenie uvádzania lieku na trh v SR

Podľa  § 60 ods. 1 písm. i)  bod 2 zákona č. 362/2011  Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov je držiteľ registrácie humánneho lieku  povinný oznamovať ŠÚKL dočasné prerušenie alebo skončenie dodávania humánneho lieku na trh Slovenskej republiky s uvedením dôvodov najmenej dva mesiace pred zamýšľaným prerušením alebo skončením dodávania.  

ŠÚKL vyžaduje oznámenie podľa prílohy.

doc Oznamovacia povinnosť.doc

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png