sk

Dotazníky ku vstupnej inšpekcii

V zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

• Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydáva Posudok na materiálne, priestorové a personálne vybavenie žiadateľa o povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami

• Ministerstvo zdravotníctva SR vydáva Rozhodnutie o povolení prípravy transfúznych liekov

xlsDotazník ku vstupnej inšpekcii v akciových spoločnostiach

xls Dotazník ku vstupnej inšpekcii v neziskových organizáciách

xls Dotazník ku vstupnej inšpekcii v príspevkových organizáciách

 

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png