sk

Zoznam vydaných osvedčení o dodržiavaní zásad SPPTL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydáva na základe vykonávaných inšpekcií Osvedčenia o dodržiavaní správnej praxe prípravy transfúznych liekov.

OSVEDČENIA O DODRŽIAVANÍ ZÁSAD SPRÁVNEJ PRAXE PRÍPRAVY TRANSFÚZNYCH LIEKOV VYDANÉ V ROKU 2020

Držiteľ povolenia na prípravu transfúznych liekov

Číslo Osvedčenia

Dátum vydania

Platnosť do

Rozsah činnosti

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená

SK/001T/2020 07.01.2020 01.10.2021 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín

ul. Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

SK/002T/2018 07.01.2020 24.10.2021 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Národná transfúzna služba SRNTS SR, Odberné centrum Nové Zámky

Slovenská 11/A, 940 35 Nové Zámky

SK/003T/2018

08.01.2020

19.11.2021

príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

Špitálska 2, 071 01 Michalovce

SK/004T/2018

28.01.2020

05.11.2021

príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

SK/005T/2018 04.02.2020 05.12.2021 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Nemocnica Komárno s. r. o.

Mederčská 39, 945 05 Komárno

SK/006T/2018 07.02.2020 30.10.2021 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Vranovská nemocnica, a.s.

M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

SK/007T/2018 11.02.2020 07.11.2021 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Národná transfúzna služba SRNTS SR, Spracovateľské centrum Banská Bystrica

Jaseňová 7, 974 09 Banská Bystrica

SK/008T/2018 14.02.2020 28.01.2022 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Vstupný areál U.S. Steel – Poliklinika, 044 54 Košice

SK/009T/2018 23.03.2020 03.12.2021 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Národná transfúzna služba SRNTS SR, Odberné centrum Bratislava – Ružinov

Ružinovská 6, 821 02 Bratislava

SK/010T/2018 30.03.2020 22.01.2022 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra 
Nemocnica Alexandra Wintera, n.o.

Winterova 66, 921 63 Piešťany

SK/011T/2018 22.04.2020 30.01.2022 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica

gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

SK/012T/2018 23.04.2020 31.12.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Národná transfúzna služba SRNTS SR, Odberné centrum Žilina

V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

SK/013T/2018 23.04.2020 31.12.2020 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra 

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, p. o.

Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

SK/014T/2018 23.04.2020 31.12.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Národný onkologický ústav, p. o.

Klenová 1, 833 10 Bratislava

SK/015T/2018 23.04.2020 31.12.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

SK/016T/2018 23.04.2020 31.12.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s.

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

SK/017T/2018 23.04.2020 31.12.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Palárikova 2311, 022 16 Čadca

SK/018T/2018 23.04.2020 31.12.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

SK/019T/2018 23.04.2020 31.12.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica

SK/020T/2018 12.05.2020 04.03.2022 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 

 

OSVEDČENIA O DODRŽIAVANÍ ZÁSAD SPRÁVNEJ PRAXE PRÍPRAVY TRANSFÚZNYCH LIEKOV VYDANÉ V ROKU 2019

Držiteľ povolenia na prípravu transfúznych liekov  Číslo Osvedčenia Dátum vydania Platnosť do Rozsah činnosti
NTS SR, Odberné centrum Žilina 
Vojtecha Spanyola 43
010 01 Žilina
SK/001T/2019 3.1.2019 28.3.2020 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Palúčanská 25
031 23 Liptovský Mikuláš
SK/002T/2019 23.1.2019 18.10.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
NsP Myjava, p.o.
Staromyjavská 59
 907 01 Myjava
SK/003T/2019 8.2.2019 22.11.2020 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
NTS SR, Odberné centrum Trnava
A. Žarnova 11
917 02 Trnava
SK/004T/2019 29.3.2019 24.1.2021 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Koreszkova 7
909 82 Skalica
SK/005T/2019 3.4.2019 21.11.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
NTS SR, Odberné centrum Trenčín
Legionárska 28
911 71 Trenčín
SK/006T/2019 5.4.2019 23.1.2021 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
NTS SR, Spracovateľské centrum Košice
Trieda SNP 1
041 90 Košice
SK/007T/2019 26.4.2019 5.3.2021 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
prevádzka zdravotníckeho zariadenia Topoľčany
Pavlovova 17, 
955 20 Topoľčany
SK/008T/2019 26.4.2019 14.2.2021 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
NTS SR, Odberné centrum Prešov
Hollého 14
080 01 Prešov
SK/009T/2019 15.5.2019 6.3.2021 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov
ul. Sv. Jakuba 21
085 01 Bardejov
SK/010T/2019 22.5.2019 2.8.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1
979 01 Rimavská Sobota
SK/011T/2019 3.6.2019 15.11.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
NTS SR, Odberné centrum Martin
Priehradka 18A
036 01 Martin
SK/012T/2019 3.6.2019 26.3.2021 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Špitálska 1
048 01 Rožňava
SK/013T/2019 4.6.2019 12.2.2021 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom
SK/014T/2019 11.7.2019 27.3.2021 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
NTS SR, Odberné centrum Bratislava - Kramáre
Limbová 3
833 14 Bratislava
SK/015T/2019 17.7.2019 25.4.2021 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
ul. Litovelská 25
050 01 Revúca
SK/016T/2019 15.8.2019 13.11.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
NTS SR, Odberné centrum Poprad
Banícka 803/28
058 45 Poprad
SK/017T/2019 9.9.2019 2.7.2021 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Hodská 373/38
924 22 Galanta
SK/018T/2019 10.9.2019 11.4.2021 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Všeobecná NsP Levoča, a.s.
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča
SK/019T/2019 27.11.2019 28.5.2021 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
NTS SR, Spracovateľské centrum Bratislava
Ďumbierska 3/L
831 01 Bratislava
SK/020T/2019 28.11.2019 20.6.2021 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png