sk

Zoznam vydaných osvedčení o dodržiavaní zásad SPPTL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydáva na základe vykonávaných inšpekcií Osvedčenia o dodržiavaní správnej praxe prípravy transfúznych liekov.

OSVEDČENIA O DODRŽIAVANÍ ZÁSAD SPRÁVNEJ PRAXE PRÍPRAVY TRANSFÚZNYCH LIEKOV VYDANÉ V ROKU 2018

Držiteľ povolenia na prípravu transfúznych liekov Číslo Osvedčenia Dátum vydania Platnosť do Rozsah činnosti
Nemocnica arm. generála L. Svobodu
Svidník, a.s.
SK/001T/2018 04.01.2018 21.11.2019 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník
Národná transfúzna služba SR
NTS SR, Spracovateľské centrum Banská Bystrica
SK/002T/2018 10.01.2018 12.12.2019 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Jaseňová 7, 974 09 Banská Bystrica
Národná transfúzna služba SR
NTS SR, Odberné centrum Bratislava – Ružinov
SK/003T/2018 02.03.2018 13.12.2019 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Ružinovská 6, 821 02 Bratislava
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Vstupný areál U.S. Steel – Poliklinika
SK/004T/2018 13.03.2018 22.11.2019 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
044 54 Košice
Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. SK/005T/2018 10.04.2018 22.01.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Winterova 66, 921 63 Piešťany
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica  SK/006T/2018 18.05.2018 20.02.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca SK/007T/2018 25.06.2018 01.05.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Palárikova 2311, 022 16 Čadca
Národný onkologický ústav, p. o. SK/008T/2018 28.06.2018 11.04.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Klenová 1, 833 10 Bratislava
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, p. o. SK/009T/2018 10.07.2018 27.03.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Ľubovnianska nemocnica, n.o. SK/010T/2018 27.07.2018 03.05.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. SK/011T/2018 06.08.2018 26.04.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s. SK/012T/2018 09.08.2018 24.04.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica
Ústav klinickej hematológie a transfuziológie
SK/013T/2018 09.08.2018 22.02.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok
Národná transfúzna služba SR
NTS SR, Odberné centrum Nitra
SK/014T/2018 04.10.2018 27.09.2020 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Špitálska 6, 950 01 Nitra
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. SK/015T/2018 12.10.2018 31.07.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Nemocničná 7, 066 01 Humenné
Nemocnica Levice s.r.o. SK/016T/2018 18.12.2018 26.09.2020 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
SNP 19, 934 01 Levice

OSVEDČENIA O DODRŽIAVANÍ ZÁSAD SPRÁVNEJ PRAXE PRÍPRAVY TRANSFÚZNYCH LIEKOV VYDANÉ V ROKU 2017

Držiteľ povolenia na prípravu transfúznych liekov Číslo Osvedčenia Dátum vydania Platnosť do Rozsah činnosti
Nemocnica s poliklinikou Myjava SK/001T/2017 03.01.2017 13.11.2018 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava
Svet zdravia a. s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota SK/002T/2017 25.01.2017 21.11.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca SK/003T/2017 26.01.2017 29.11.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Litovelská 25, 050 01 Revúca
NTS SR, Odberné centrum Trnava SK/004T/2017 01.02.2017 19.01.2019 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
A. Žarnova 11, 917 02 Trnava
Nemocnice s poliklinikami n. o., Prevádzka zdravotníckeho zariadenia Levice SK/005T/2017 01.02.2017 13.10.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
SNP 19, 934 01 Levice 
NTS SR, Odberné centrum Trenčín SK/006T/2017 03.02.2017 29.01.2019 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Legionárska 28, 911 71 Trenčín 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. SK/007T/2017 13.02.2017 15.11.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Koreszkova 7, 909 82 Skalica
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.  SK/008T/2017 27.02.2017 12.01.2019 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
NTS SR, Spracovateľské centrum Košice SK/009T/2017 12.04.2017 29.03.2019 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Trieda SNP 1, 041 90 Košice
NTS SR, Odberné centrum Martin SK/010T/2017 20.04.2017 28.02.2019 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Priehradka 18A, 036 01 Martin 
NTS SR, Odberné centrum Prešov SK/011T/2017 19.05.2017 30.03.2019 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Hollého 14, 080 01 Prešov
NTS SR, Odberné centrum Bratislava – Kramáre SK/012T/2017 01.06.2017 26.04.2019 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Limbová 3, 833 14 Bratislava
Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom SK/013T/2017 20.06.2017 01.03.2019 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom
NTS SR, Odberné centrum Poprad SK/014T/2017 20.06.2017 29.05.2019 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Banícka 803/28, 058 45 Poprad
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
prevádzka zdravotníckeho zariadenia Topoľčany
SK/015T/2017 18.07.2017 09.03.2019 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany
NTS SR Bratislava, Spracovateľské centrum  SK/016T/2017 02.08.2017 27.06.2019 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava 
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. SK/017T/2017 07.08.2017 25.04.2019 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Hodská 373/38, 924 22 Galanta
NTS SR, Odberné centrum Nové Zámky SK/018T/2017 04.10.2017 25.09.2019 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Slovenská 11/A, 940 35 Nové Zámky 
Vranovská nemocnica, a.s. SK/019T/2017 25.10.2017 10.10.2019 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
M. R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou
FORLIFE n.o., Všeobecná Nemocnica Komárno SK/020T/2017 30.10.2017 27.09.2019 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Mederčská 39, 945 75 Komárno 
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín SK/021T/2017 13.11.2017 05.09.2019 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Ul. Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená SK/022T/2017 04.12.2017 12.09.2019 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená 
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. SK/023T/2017 05.12.2017 12.10.2019 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Špitálska 2, 071 01 Michalovce 

OSVEDČENIA O DODRŽIAVANÍ ZÁSAD SPRÁVNEJ PRAXE PRÍPRAVY TRANSFÚZNYCH LIEKOV VYDANÉ V ROKU 2016

Držiteľ povolenia na prípravu transfúznych liekov Číslo Osvedčenia Dátum vydania Platnosť do Rozsah činnosti
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. SK/001T/2016 08.01.2016 24.11.2017 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník 
NTS SR, Odberné centrum Bratislava - Ružinov  SK/002T/2016 21.01.2016 16.12.2017 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Ružinovská 6, 821 02 Bratislava 
Nemocnica Košice – Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica  SK/003T/2016 11.02.2016 26.11.2017 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Lúčna 57, 040 15 Košice – Šaca
Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. SK/004T/2016 26.02.2016 21.01.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Winterova 66, 921 63 Piešťany
NTS SR, Spracovateľské centrum Banská Bystrica SK/005T/2016 29.02.2016 15.12.2017 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Jaseňová 7, 974 09 Banská Bystrica
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica SK/006T/2016 03.05.2016 17.02.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
ul. gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok
NTS SR, Odberné centrum Žilina SK/007T/2016 11.05.2016 29.03.2018 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Vojtecha Spanyola 43, 010 01 Žilina
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, p. o. SK/008T/2016 11.05.2016 31.03.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice 
Národný onkologický ústav, p. o. SK/009T/2016 02.06.2016 24.05.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Klenová 1, 833 10 Bratislava
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca SK/010T/2016 19.07.2016 19.05.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Palárikova 2311, 022 16 Čadca
Ľubovnianska nemocnica, n. o. SK/011T/2016 20.07.2016 17.05.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. SK/012T/2016 03.08.2016 28.04.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s. SK/013T/2016 04.08.2016 26.04.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica SK/014T/2016 22.08.2016 15.02.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o. SK/015T/2016 30.08.2016 14.07.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. SK/016T/2016 22.09.2016 12.07.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Nemocničná 7, 066 01 Humenné
NTS SR, Odberné centrum Nitra SK/017T/2016 22.11.2016 11.10.2018 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Špitálska 6, 950 01 Nitra
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš SK/018T/2016 13.12.2016 17.10.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o.   SK/019T/2016 21.12.2016 27.10.2018 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Námestie republiky 15, 984 39 Lučenec

OSVEDČENIA O DODRŽIAVANÍ ZÁSAD SPRÁVNEJ PRAXE PRÍPRAVY TRANSFÚZNYCH LIEKOV VYDANÉ V ROKU 2015

č. Držiteľ povolenia na prípravu transfúznych liekov Číslo Osvedčenia Dátum vydania Platnosť do Rozsah činnosti
1. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca SK/001T/2015 07.01.2015 12.11.2016 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Litovelská 25, 050 01 Revúca
2. Nemocnice s poliklinikami n. o., Prevádzka zdravotníckeho zariadenia Levice SK/002T/2015 07.01.2015 08.09.2016 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
SNP 19, 934 01 Levice 
3. NTS SR, Odberné centrum Trnava SK/003T/2015 15.01.2015 14.12.2016 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
A. Žarnova 11, 917 02 Trnava
4. Liptovská nemocnica s poliklinikou
MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
SK/004T/2015 20.01.2015 02.10.2016 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš
5. Nemocnica s poliklinikou Myjava, p.o. SK/005T/2015 21.01.2015 25.11.2016 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava
6. NTS SR, Odberné centrum Trenčín SK/006T/2015 22.01.2015 18.01.2017 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Legionárska 28, 911 71 Trenčín 
7. Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. SK/007T/2015 09.03.2015 27.11.2016 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Koreszkova 7, 909 82 Skalica
8. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o. SK/008T/2015 23.03.2015 10.11.2016 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Námestie republiky 15, 984 39 Lučenec 
9. NTS SR, Odberné centrum Martin SK/009T/2015 02.04.2015 26.02.2017 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Priehradka 18A, 036 01 Martin 
10. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.  SK/010T/2015 08.04.2015 29.01.2017 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
11. NTS SR Košice, Spracovateľské centrum  SK/011T/2015 13.04.2015 10.03.2017 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
12. Svet zdravia a. s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota SK/012T/2015 14.05.2015 16.12.2016 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota
13. Nemocnice s poliklinikami, n. o., Prevádzka zdravotníckeho zariadenia Topoľčany SK/013T/2015 09.06.2015 11.02.2017 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany
14. NTS SR, Odberné centrum Poprad SK/014T/2015 24.06.2015 26.05.2017 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Banícka 803/28, 058 45 Poprad
15. NTS SR Bratislava, Spracovateľské centrum  SK/015T/2015 13.07.2015 21.05.2017 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava 
16. Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. SK/016T/2015 21.07.2015 14.04.2017 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Hodská 373/38, 924 22 Galanta
17. NTS SR, Odberné centrum Bratislava – Kramáre SK/017T/2015 21.07.2015 19.04.2017 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Limbová 3, 833 14 Bratislava
18. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. SK/018T/2015 24.08.2015 28.05.2017 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča
19. Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom SK/019T/2015 24.08.2015 25.02.2017 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom
20. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená SK/020T/2015 07.10.2015 25.08.2017 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená 
21. NTS SR, Odberné centrum Prešov SK/021T/2015 16.10.2015 11.03.2017 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Hollého 14, 080 01 Prešov
22. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou
MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín
SK/022T/2015 03.11.2015 27.08.2017 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Ul. Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín
23. NTS SR, Odberné centrum Nové Zámky SK/023T/2015 03.11.2015 15.09.2017 príprava transfúznych liekov v rozsahu odberného centra
Slovenská 11, 940 35 Nové Zámky 
24. FORLIFE n.o., Všeobecná Nemocnica Komárno SK/024T/2015 09.11.2015 21.09.2017 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Mederečská 39, 945 75 Komárno 
25. Vranovská nemocnica, a.s. SK/025T/2015 01.12.2015 15.10.2017 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
M. R. Štefánika 187/177 B, 093 27 
26. Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. SK/026T/2015 07.12.2015 13.10.2017 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Špitálska 2, 071 01 Michalovce 

POTVRDENIA O DODRŽIAVANÍ ZÁSAD SPRÁVNEJ PRAXE PRÍPRAVY TRANSFÚZNYCH LIEKOV VYDANÉ V ROKU 2014

č. Držiteľ povolenia na prípravu transfúznych liekov Číslo Osvedčenia Dátum vydania Platnosť do Rozsah činnosti
1. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená SK/001T/2014 2.1.2014 31.7.2015 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
ul. Mieru 549, 028 13 Trstená           
2. FORLIFE n. o. SK/002T/2014 3.2.2014 21.10.2015 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Mederčská 39, 945 75 Komárno
3. Vranovská nemocnica, n.o. SK/003T/2014 6.2.2014 6.11.2015 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
M. R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou
4. Nemocnica Košice – Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica  SK/004T/2014 20.2.2014 5.11.2015 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Lúčna 57, 040 15 Košice – Šaca
5. Národný onkologický ústav, p.o. SK/005T/2014 12.5.2014 27.1.2016 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Klenová 1, 833 10 Bratislava
6. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, p. o. SK/006T/2014 30.5.2014 6.3.2016 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice 
7. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica SK/007T/2014 10.6.2014 25.2.2016 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
8. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica SK/008T/2014 9.7.2014 27.2.2016 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
ul. gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok
9. Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s. SK/009T/2014 9.7.2014 8.4.2016 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
10. Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n. o., Bardejov SK/010T/2014 15.7.2014 4.6.2016 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov 
11. Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. SK/011T/2014 15.7.2014 29.1.2016 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Winterova 66, 921 63 Piešťany
12. Ľubovnianska nemocnica, n. o. SK/012T/2014 4.8.2014 20.5.2016 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
13. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. SK/013T/2014 19.8.2014 10.4.2016 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
14. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca SK/014T/2014 16.9.2014 22.5.2016 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Palárikova 2311, 022 16 Čadca
15. NTS SR, Odberné centrum Nitra SK/015T/2014 10.11.2014 28.9.2016 odberné centrum
Špitálska 6, 950 01 Nitra

POTVRDENIA O DODRŽIAVANÍ ZÁSAD SPRÁVNEJ PRAXE PRÍPRAVY TRANSFÚZNYCH LIEKOV VYDANÉ V ROKU 2013

č. Držiteľ povolenia na prípravu transfúznych liekov Číslo Osvedčenia Dátum vydania Platnosť do Rozsah činnosti
1. NTS SR, pracovisko v Trnave SK/001T/2013 09.01.2013 18.12.2014 odberné centrum (na základe aktuálneho Rozhodnutia MZ SR č. ZTS - 06/2014)
A. Žarnova 11, 917 75 Trnava             
2. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. SK/002T/2013 11.02.2013 09.10.2014 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
3. Nemocnica s poliklinikou Sv. Barbory, a.s. SK/003T/2013 11.02.2013 11.10.2014 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
4. NTS SR, pracovisko v Nitre SK/004T/2013 11.02.2013 19.11.2014 odberné centrum (na základe aktuálneho Rozhodnutia MZ SR č. ZTS - 07/2014)
Špitálska 6, 950 01 Nitra
5. NTS SR, pracovisko v Trenčíne SK/005T/2013 04.03.2013 04.02.2015 odberné centrum (na základe aktuálneho Rozhodnutia MZ SR č. ZTS - 08/2014)
Legionárska 28, 911 71 Trenčín 
6. Nemocnice a polikliniky, n.o.                                              Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota SK/006T/2013 15.03.2013 25.10.2014 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota 
7. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš  SK/007T/2013 04.04.2013 21.12.2014 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš
8. Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. SK/008T/2013 26.04.2013 05.11.2014 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Koreszkova 7, 909 82 Skalica 
9. NTS SR, Odberné centrum Prešov SK/009T/2013 11.06.2013 19.03.2015 odberné centrum
Jána Hollého 14, 081 01 Prešov
10. NTS SR Bratislava, Spracovateľské centrum  SK/010T/2013 14.06.2013 12.06.2015 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava 
11. NTS SR, Odberné centrum Kramáre SK/011T/2013 03.07.2013 10.04.2015 odberné centrum
Limbová 3, 833 14 Bratislava 
12. NTS SR, Odberné centrum Martin SK/012T/2013 25.06.2013 15.02.2015 odberné centrum
Priehradka 18A, 036 01 Martin
13. Nemocnice a polikliniky, a.s.                                                                   Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom SK/013T/2013 03.07.2013 13.02.2015 odberné centrum
Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom
14. Nemocnice s poliklinikami n.o. prevádzka zdravotníckeho zariadenia Topoľčany SK/014T/2013 08.07.2013 12.02.2015 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany
15. NTS SR Košice, Spracovateľské centrum  SK/015T/2013 19.07.2013 20.03.2015 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Trieda SNP 1, 041 90 Košice 
16. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín SK/016T/2013 04.09.2013 29.07.2015 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Ul. Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín
17. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. SK/017T/2013 13.09.2013 14.05.2015 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča 
18. Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, n.o. SK/018T/2013 21.11.2013 24.09.2014 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník
19. NTS SR, Odberné centrum Nové Zámky SK/019T/2013 28.11.2013 16.09.2015 odberné centrum
Slovenská 11, 940 35 Nové Zámky 
20. NTS SR Banská Bystrica, Spracovateľské centrum SK/020T/2013 16.12.2013 03.12.2015 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Jaseňova 7, 974 09 Banská Bystrica 

 

 

 

POTVRDENIA O DODRŽIAVANÍ ZÁSAD SPRÁVNEJ PRAXE PRÍPRAVY TRANSFÚZNYCH LIEKOV VYDANÉ V ROKU 2012

č. Držiteľ povolenia na prípravu transfúznych liekov Číslo Osvedčenia Dátum vydania Platnosť do Rozsah činnosti
1. Národná transfúzna služba SR, š.p.o., pracovisko Ružinov SK/012T/2011 3.1.2012 1.12.2013 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Ružinovská 6
821 02 Bratislava 
2. Nemocnica Košice – Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica SK/002T/2012 4.4.2012 25.10.2013 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu
Lúčna 57, 040 15 Košice – Šaca
3. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - 
- Fakultná nemocnica
SK/003T/2012 3.5.2012 9.12.2013 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
ul. gen. M. Vesela 21
034 26 Ružomberok
4. Ľubovnianska nemocnica, n.o. SK/004T/2012 14.6.2012 7.2.2014 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Ul. Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa 
5. Národný onkologický ústav SK/005T/2012 19.6.2012 14.3.2014 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Klenová 1
833 10 Bratislava
6. FORLIFE n. o., Všeobecná nemocnica Komárno SK/006T/2012 6.8.2012 30.8.2013 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Mederčská 39
945 75 Komárno
7. Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. SK/007T/2012 24.9.2012 20.3.2014 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Winterova 66
921 63 Piešťany
8. Nemocnica s poliklinikou  Sv. Jakuba, n.o. Bardejov SK/008T/2012 1.10.2012 27.10.2013 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
ul. Sv. Jakuba 21
085 01 Bardejov
9. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca SK/009T/2012 17.10.2012 28.5.2014 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Palárikova 2311
022 16 Čadca
10. Nemocnica s poliklinikou Myjava, p.o. SK/010T/2012 24.10.2012 6.9.2014 odberné centrum
Staromyjavská 59
907 01 Myjava
11. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca SK/011T/2012 23.11.2012 23.10.2014 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
Litovelská 25
050 01 Revúca
12. Nemocnice s poliklinikami, n.o. SK/012T/2012 3.12.2012 2.8.2014 príprava transfúznych liekov v plnom rozsahu 
ul. SNP 19
934 01 Levice

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png