sk

Vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k vakcínam proti pneumokokovým infekciám. ŠÚKL: minister zdravotníctva konal na základe odborných požiadaviek

ZARADENIE OBOCH VAKCÍN (Synflorix (GSK) a Prevenar 13 (Pfizer)) do kategorizácie liekov od 1.januára 2011 ZOHĽADŇUJE:

  • oficiálne registračné licencie obidvoch vakcín pri zabezpečení účinnosti a bezpečnosti pri povinnom očkovaní proti pneumokokovým infekciám pre malé deti,
  • rozdielne registrované dávkovanie pri používaní oboch vakcín pre malé deti, s možnosťou zachovania zaužívaných postupov pri očkovacích schémach, s doteraz jedinou u nás používanou vakcínou Prevenar 13, ale za zníženú cenu,
  • ekonomickú výhodnosť ponúknutých znížených cien pre obe vakcíny Synflorix aj Prevenar,
  • zaradenie vakcíny Synflorix (GSK) do kategorizácie liekov od 1.januára 2011 popri doteraz používanej vakcíne Prevenar 13  (Pfizer) znamená  šetrenie verejných zdrojov.

  

BEZPEČNÉ OČKOVANIE:

 

ŠÚKL zastáva názor, že pokiaľ nie je oficiálne schválené rovnaké dávkovanie oboch vakcín (Synflorix  a doteraz používanej vakcíny Prevenar 13), bol postup MZ SR, ktorý umožnil používanie oboch registrovaných vakcín (Synflorix (GSK) a Prevenar 13 (Pfizer)) so zníženou cenou za balenie bez doplatku pacienta, racionálnym rozhodnutím pri povinnom očkovaní malých detí proti pneumokokovým infekciám.

 

PharmDr. Ján Mazag
vedúci služobného úradu a riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png