sk

Európsky audit BEMA II

V dňoch 25. – 27. marca 2009 bude Štátny ústav pre kontrolu liečiv zo strany európskej liekovej agentúry EMEA podrobený medzinárodnému auditu BEMA II (Benchmarking of European Medicines Agencies), za účelom vzájomného porovnávania systému manažérstva kvality v rámci európskych liekových agentúr. Súčasne sa bude posudzovať úroveň implementácie európskej legislatívy a jej plnenie.

Tento audit je súčasťou programu, podľa ktorého sú v trojročnom intervale preverované všetky európske liekové agentúry zabezpečujúce dozor nad kvalitou liekov.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png