sk

Nové autolekárničky - tlačová beseda na MZ SR

Dňa 24.februára 2009 sa na MZ SR uskutočnila tlačová beseda na tému NOVÉ AUTOLEKÁRNIČKY, na ktorej sa za Štátny ústav pre kontrolu liečiv zúčastnila hovorkyňa Ing. Barbara Bilančíková.

V rámci besedy odznela prezentácia MUDr. Adama Hochela, generálneho riaditeľa sekcie zdravia MZ SR. Po prezentácii poskytol MUDr. Peter Časnocha, hlavný odborník MZ SR pre urgentnú medicínu, bližšie informácie ku karte prvej pomoci, ktorá bude podľa novej vyhlášky MZ SR súčasťou každej autolekárničky. Vyhláška by mala vstúpiť do platnosti 1. apríla 2009.

Odborná prezentácia je k dispozícii na stránke MZ SR

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png