sk

Presťahovanie kontrolného laboratória Košice

Kontrolné laboratórium 5 Košice (KL5) Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ako dislokované pracovisko v Košiciach, zmenilo miesto pracoviska.

Adresa Rastislavova 43, 041 90 Košice 1, ako i telefónne číslo 055/622 28 62 a e-mail kl-kosice@sukl.sk zostávajú nezmenené, pracovisko sa presťahovalo z priestorov v I. pavilóne areálu FN L. Pasteura do nových priestorov v VII. pavilóne na 2. poschodí areálu FN.

Do pôsobnosti KL5 spadajú zariadenia (viď http://www.sukl.sk/sk/inspekcia/posobnost/regionalna-posobnost-kontrolnych-laboratorii ) poskytujúce lekárenskú starostlivosť, očné optiky, pestovatelia maku siateho, konopy siatej a iné  zdravotnícke zariadenia, u ktorých sa vykonáva inšpekčná a kontrolno–analytická činnosť vyplývajúca zo zákona č. 140/1998 Z.z. o lieku a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

Bratislava, 02.03.2009

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png