sk

Školenie SZU na tému Príprava rádiofarmák

Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií SZU, katedra farmaceutickej technológie organizuje v dňoch 2.3. - 6.3.2009 školenie na tému Príprava rádiofarmák. Školenia sa zúčastňujú aj inšpektori sekcie inšpekcie ŠÚKL.

Program školenia pozostáva zo štyroch blokov:

Blok 1:

 • rádiofarmaká (charakteristika, význam), fyzikálne a chemické účinky ionizujúceho   žiarenia
 • radiačné nukleárne veličiny a jednotky, detekcia jadrového žiarenia
 • hygienické aspekty práce s rádioaktívnymi látkami
 • zákony a vyhlášky MZ SR o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany uverejnené v Z.z.

Blok 2:

 • výroba rádionuklidov a ich vplyv na požadované vlastnosti rádiofarmák v cyklotróne, jadrovom reaktore
 • výroba rádionuklidov a ich vplyv na požadované vlastnosti rádiofarmák z denerátorov rádionuklidov
 • značenie látok rádionuklidmi – príprava rádiofarmák

Blok 3:

 • vlastnosti rádiofarmák a metódy kontroly kvality rádiofarmák
 • chemické, rádiochemické, fyzikálne, biologické metódy kontroly rádiofarmák
 • identifikácia rádionuklidov a kontrola rádionuklidovej čistoty

Blok 4:

 • rádioaktívne liečivá – Európsky liekopis, Slovenský liekopis
 • rádiofarmaká – využívajúce generátorové rádionuklidy
 • rádiofarmaká v zdravotníckej praxi a využitie rádionuklidom značených látok v zdravotníckom výskume
 • registrácia rádiofarmák, SVP a SLP v rádiofarmácii

 

Bratislava, 02.03.2009

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png