sk

Schéma spolupráce farmaceutickej inšpekcie (PIC / Scheme)

Prehľad nominovaných zástupcov SR pôsobiacich vo výboroch, komisiách a pracovných skupinách spolupráce v Schéme spolupráce farmaceutickej inšpekcie (PIC/S)

 

  pôsobnosť výboru, komisie, pracovnej skupiny, podskupiny riadny člen alternatívny člen frekvencia kto nominoval 
PIC/S Committee Pharmaceutical Inspection Convention – je organizácia, ktorá vznikla v rámci EÚ od roku 1995 hlavne z dôvodu inkompatibility a rozdielnosti v štandardoch a požiadavkách na inšpekcie vo výrobných závodoch vyrábajúcich lieky. Na území krajín EU je toto združenie garantom pre zabezpečenie a dodržiavanie harmonizovaných požiadaviek v oblasti Správnej výrobnej praxe pri výrobných postupoch v oblasti výroby liekov a v príbuzných oblastiach. ŠÚKL sa stal členom v roku 1997 podpísaním zmluvy o spolupráci. PIC/S Committee  je  zastrešujúci výbor, ktorého členovia tvoria základné dokumenty a harmonizujú postupy pre výkon inšpekcie.

Ing. R. Poláček, PhD.  

Ing. R. Baďurová, PhD. 2x ročne ŠÚKL
Pracovné skupiny expertov poôsobiace v rámci PIC/S Committee          
Working group on the training of inspectors Pracovná skupina, ktorá sa venuje  tvorbe manuálov a štandardnýcch postupov pri školení inšpektorov.  ad hoc nevyžaduje sa ad hoc  
Expert Circle on hospital Pharmacy Skupina expertov ktorá sa venuje tvorbe manuálov a štandardných postupov v oblasti nemocničných lekární.  ad hoc nevyžaduje sa ad hoc  
Expert Circle on Active Pharmaceutical Ingredients Skupina expertov ktorá sa venuje tvorbe manuálov a štandardných postupov v oblasti výroby účinných látok. ad hoc nevyžaduje sa ad hoc  
Expert Circle on computerised systems Skupina expertov ktorá sa venuje tvorbe manuálov a štandardných postupov v oblasti informačných systémov vo výrobe.  ad hoc nevyžaduje sa ad hoc  
Expert Circle on human blood and tissue Skupina expertov ktorá sa venuje tvorbe manuálov a štandardných postupov pre prípravu krvi a tkanív.  ad hoc nevyžaduje sa ad hoc  
Expert Circle on medicinal gases Skupina expertov ktorá sa venuje tvorbe manuálov a štandardných postupov pri výrobe medicinálnych plynov. ad hoc nevyžaduje sa ad hoc  

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png