sk

Stretnutie zástupcov členských krajín EÚ v Slovenskej republike (PPRI)

Stretnutie zástupcov členských krajín EÚ v Slovenskej republike

Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information – Výmena informácii  o cenotvorbe a kategorizácii liekov 
 

Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information – Výmena informácii  o cenotvorbe a kategorizácii liekov (ďalej PPRI)  je projekt založený Európskou komisiou, DG SANCO a podporovaný Federálnym ministerstvom pre zdravie Rakúska. Cieľom projektu PPRI, ktorý sa začal v roku 2006 je spracovať informácie a poznatky o liekovej politike v 27. krajinách Európskej únie. Projekt je koordinovaný Rakúskym Inštitútom Zdravia a pre úspešný priebeh projektu sa do neho zapojili a j WHO EURO, ako aj sieť inštitúcií a organizácií z členských štátov EÚ. Za Slovenskú republiku bol do projektu zapojený Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Ministerstvo zdravotníctva SR. Aktívnym povereným členov je PharmDr. Ján Mazag, riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Úlohou člena za Slovenskú republiku je spracovať informácie o liekovej politike podľa požadovanej štruktúry v anglickom jazyku a spolupracovať pri vytvorení indikátorov liekovej politiky pre krajiny Európskej únie. Poverení členovia za členské štáty Európskej únie zároveň aktívne spolupracujú pri výmene konkrétnych informácií v oblastiach cenotvorby liekov a procesu určovania úhrad za lieky z verejného zdravotného poistenia.

Záverečné hodnotiace stretnutie účastníkov projektu PPRI sa konalo v Slovenskej republike v dňoch 15. -16. novembra 2007, v konferenčnej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie, DG SANCO, OECD, WHO, Federálneho ministerstva zdravia Rakúska a zástupcovia členských štátov EÚ, ktorí priamo pracujú v procese cenotvorby a kategorizácie. Za Slovenskú republiku s aktívnym príspevkom o procese cenotvorby a kategorizácie liekov vystúpili v programe PharmDr. Ján Mazag, riaditeľ ŠÚKL a MUDr. Beáta Havelková zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

PharmDr. Ján Mazag
vedúci služobného úradu a riaditeľ

 

V prílohe prezentácia:

1/ PharmDr. Ján Mazag
2/ MUDr. Beáta Havelková

    Spoločná fotografia

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png