sk

Situácia v chrípke typu A / H1N1 - Materiál zo zasadania Pandemického tímu dňa 9.10.2009

 

Súčasná situácia

 • 1. Narastajú počty potvrdených prípadov aúmrtí rôznych krajinách na všetkých kontinentoch. Tieto oficiálne počty predstavujú iba časť skutočných prípadov. Príchod jesene predstavuje riziko druhej vlny epidémie, ktorá môže by väčšia, než prvá vlna.
 • 2. Na Slovensku sa zvyšuje počet chrípky achrípke podobných prípadov. Počet laboratórne potvrdených prípadov predstavuje iba časť prípadov, lebo laboratórne sa nesledujú všetky prípady.
 • 3. Priebeh ochorenia je zatiaľ hodnotený ako mierny (moderate), lebo:
 • a. Väčšina chorých sa vylieči bez potreby hospitalizácie alebo lekárskeho ošetrenia.
 • b. Vo všeobecnosti sa ťažký priebeh ochorenia objavuje na podobnej úrovni ako sezónna chrípka, hoci sa lokálne vyskytli aj ťažšie priebehy.
 • c. Vo všeobecnosti nemocnice azdravotnícky systém vo väčšine krajín bol schopný zvládnuť zdravotnú starostlivosť, ikeď vniektorých lokalitách zdravotnícke systémy boli preťažené.
 • 4. Boli schválené centralizovanou procedúrou 3 vakcíny, ktoré sa začali vyrábať apoužívať vniektorých štátoch (Celvapan, Focetria, Pandemrix). Ktýmto vakcínam boli schválené inovované Plány minimalizácie rizika.

http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/vwp/21430106en.pdf

 • 5. Antivirotiká
 • a. Tamiflu schválené bolo použitie udetí do 1 roka au tehotných
 • b. Relenza - schválená bola nová forma lieku

K týmto antivirotikám boli schválené inovované Plány minimalizácie rizika.

 • 6. MZ SR rokuje onákupe pandemickej vakcíny. Vládou SR bol schválený projekt výstavby závodu na výrobu vakcín za účastí odborníkov na výrobu vakcín zo SAV.

 

Aktivity ŠÚKL týkajúce sa nového vírusu chrípky (august, september):

 • a. Účasť na schvaľovaní zmien vregistrácii pandemických mock-up vakcín.
 • b. Účasť na schvaľovaní zmien vregistrácii antivirotík Tamiflu a Relenza.
 • c. Pripomienkovanie rôznych dokumentov vrámci spolupráce sEMEA.
 • d. Informovanie MZ SR aUVZ SR opožiadavkách na registráciu vakcín.
 • e. Informovanie MZ SR aUVZ SR ozmenách vregistráciách vakcín aantivirotík.
 • f. Príprava tlačových správ aich uverejnenie na internete.
 • g. Poskytovanie informácií pre verejnosť.

 

Súčasné úlohy ŠÚKL:

 • 1. Sledovanie situácie

Nakoľko je veľmi veľa dezinformácií obmedziť sa treba hlavne na oficiálne zdroje:

 • European Centre for Disease Prevention and Control .

http://www.ecdc.europa.eu/en/Health_topics/novel_influenza_virus/2009_Outbreak/

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Documents/09_07_personal_protective_measures_ECDC-2009-0001-00-00-ENSK_final.pdf

 • 3. Pripraviť arealizovať opatrenia na zabezpečenie hlavných úloh ŠÚKL vprípade veľkej chorobnosti (krízový manažment).
 • 4. Realizovať odporúčania ohľadne cestovania do zahraničia.
 • 5. Tamiflu aRelenza - vprípade vyhlásenia epidémie na Slovensku povoliť používanie liekov aj po exspirácii. U Tamiflu informovať oschválených odporúčaniach predetí do 1 roka apre tehotné.
 • 6. Informovanie MZ SR oaktivitách ŠÚKL aEMEA vsúvislosti spandemickými vakcínami aantivirotikami.
 • 7. Informovanie spolupracovníkov osituácii, ako aj oprevencii chrípky.

Intranet - I:\PANDEMIA

 • 8. Poskytovanie informácií oliekoch vprípade potreby. Zdroje informácií:
 • a. SmPC aPIL pre jednotlivé lieky
 • b. Vakcíny sezónne apandemické - podľa SmPC aPIL na stránkach ŠÚKL aEMEA.
 • c. Antivirotiká (Tamiflu aRelenza) - liek na prevenciu aliečbu výhradne chrípky typu Aa B. Liek je iba na lekársky predpis - predpisovať môže každý lekár. Nepodporovať zbytočný nákup do zásoby. Ak ľudia majú doma liek, mali by ho použiť až po konzultácii slekárom. Nákup lieku prostredníctvom internetu mimo schválenú distribučnú sieť prináša riziko získania falšovaného lieku.

Odporúčania kedy použiť antivirotiká sú na:

http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/tamiflu/tamiflu.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Health_topics/090501_AH1N1_case_management_annexes.pdf

http://www.cdc.gov/h1n1flu/recommendations.htm

Tamiflu je možné použiť aj pre deti do jedného roka pri vyhlásení 6 stupňa pandémie alebo epidémie. Tieto deti by sa mali liečiť v nemocnici.

Tamiflu a Relenza sa môžu v odôvodnených prípadoch použiť aj u tehotných pri vyhlásení 6 stupňa pandémie alebo epidémie.

Tamiflu a Relenza sa môžu použiť aj pri prekročení doby exspirácie, ak sa nepresiahne 7 rokov od dátumu výroby.

 • d. Symptomatické lieky. Neskracujú ochorenie a práceneschopnosť. Odporúčania hlavne pre deti sú na:

http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/Safetywarningsalertsandrecalls/Safetywarningsandmessagesformedicines/CON038908

 • e. Antipyretiká - Symptomatická liečba horúčky nad 38,5 °C. Odporúčanie pre paracetamol alebo ibuprofén. Kyselinu acetylsalicylovú neodporúčať pre deti do 18 rokov pre možnosť vzniku Reyovho syndrómu. Paracetamol - upozornenie, aby sa nepoužívali ďalšie lieky sobsahom paracetamolu.
 • f. Liečba kašľa: Predovšetkým teplé nápoje scitrónom amedom.
 • g. Liečba nádchy: Prednostne soľné roztoky na čistenie nosa.
 • h. Kombinované lieky: Nekombinovať sinými liekmi, predovšetkým nie sparacetamolom.
 • i. Antibiotiká - nie sú určené na predchádzanie, ani na liečenie chrípky. Používajú sa iba na liečbu komplikácií chrípky (pneumónia, sinusitída).
 • j. Homeopatiká - nemajú špecificky účinok proti vírusom. Účinok je neistý.
 • k. Neoverené lieky nepoužívať, ako aj vakcíny aantivirotiká, predávané cez internet.
 • 9. Schválenie prípadného klinického skúšania novej vakcíny a antivirotík.
 • 10. Sledovanie nežiaducich účinkov na lieky vsúvislosti sepidémiou. Analýza hlásených nežiaducich účinkov. Vtejto súvislosti pripomenúť lekárom potrebu hlásiť nežiaduce reakcie.
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png