sk

Odporúčanie pre zamestnancov ŠÚKL pri ceste do zahraničia v čase vyhlásenia pandémie chrípky A / H1N1

Pred cestou

 

 • Ak máte nejaké závažné chronické ochorenie, kontaktujte svojho lekára.
 • Informujte sa oaktuálnej epidemiologickej situácii vdanej krajine.

Pre Veľkú Britániu na adresách:

http://www.dh.gov.uk/en/index.htm

http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx

http://www.direct.gov.uk/en/Swineflu/DG_177831

Pre návštevu EMEA v Londýne tiež adresu:

http://www.emea.europa.eu/htms/human/pandemicinfluenza/novelflu.htm

 

 • Oboznámte sa s jednoduchými metódami, ako sa môžete pred chrípkou chrániť.
 • Zistite si kontakty, na ktoré by ste sa vprípade potreby obrátili.

  

 • Vezmite si so sebou:

o európsky preukaz poistenca akomerčné poistenie

o základné lieky proti horúčke a kašľu

o vhodný je aj teplomer

o dostatok papierových vreckoviek

o tvárové masky (použitie je uvedené ďalej).

  

 • Na dovolenkový lístok napísať miesto pobytu.

 

Počas cesty

 

 • Vyhýbajte sa kontaktu schorými!

Príznakmi chrípky môžu byť: horúčka, kašeľ, bolesti v krku, nádcha, bolesti celého tela, bolesti hlavy, zimnica a únava. Niektoré osoby v súvislosti s novým vírusom chrípky udávali hnačky a vracanie.

Je potrebné dodržiavať odstup najmenej 1 meter od osôb s príznakmi chrípky, vyhýbať sa pobytu v preplnených priestoroch.

Ak sa nemožno vyhnúť chorým osobám alebo preľudneným priestorom, je potrebné čo najviac skrátiť čas kontaktu v týchto situáciách.

 

 • Často si umývajte alebo čistite ruky!

Umývanie alebo dezinfekcia rúk chráni pred infekciou vírusom. Ruky je potrebné si umývať mydlom a vodou, najmä po kašlaní alebo kýchaní. Nestačí iba ich rýchle opláchnutie, umývanie rúk by malo trvať aspoň 20 sekúnd. Prípravky obsahujúce alkohol taktiež znižujú množstvo vírusu chrípky na kontaminovaných rukách a jednoducho sa používajú. Tekutiny alebo gély sú účinnejšie ako alkoholom napustené vreckovky.

 • Nedotýkajte sa očí, nosa alebo úst!

Vírusy sa často prenášajú vtedy, keď po manipulácii s kontaminovanými predmetmi dôjde následne k dotyku očí, nosa alebo úst.

 • Dodržiavajte zásady správnej respiračnej hygieny apoužívania osobných ochranných prostriedkov!

Dodržiavanie zásad správnej respiračnej hygieny chorou osobou chráni ostatných pred expozíciou infekčným výlučkom z jeho nosa a úst. Chorý si má pri kašlaní a kýchaní prekrývať ústa a nos vreckovkou. Ak to nie je možné, nezakrývať si  ústa a nos rukami, ale kašlať a kýchať radšej do ramena. Vreckovka sa má ihneď po použití zahodiť do nádoby na odpadky.

 • Ak ste chorý apredpokladáte, že je to chrípka aváš zdravotný stav si nevyžaduje lekárske ošetrenie, zostaňte doma alebo vhotelovej izbe.
 • Ak ste chorý apredpokladáte, že je to chrípka aváš zdravotný stav si vyžaduje lekárske ošetrenie, spojte sa slekárskou službou vdanej krajine.
 • Kontaktné adresy pre UK

o EMEA centrála - +44 2074188400

o EMEA - mítingy +44 20 75 23 77 00, +44 20 74188651 bookings@emea.europa.eu

o NHS - 0845 4647

o Služba prvej pomoci - 999

 

Po návrate

 • V prípade, že sa objaví horúčka (viac ako 38 °C) a príznaky podobné chrípke (ako sú prechladnutie, bolesti vkrku, kašlanie, únava, bolesti celého tela) počas siedmych dní po návrate zcesty, je potrebné okamžite telefonicky kontaktovať svojho lekára.
 • Ihneď treba oznámiť svojmu vedúcemu na ŠÚKL ochorenie apodozrenie na infekciu pandemickým vírusom.
 • V žiadnom prípade sa nemá ísť do práce spríznakmi ochorenia chrípky ato aj vtedy, ak sa použili symptomatické lieky.

 

Tvárové masky (podľa ÚVZ SR)

 

Zatiaľ nie je žiadny dôkaz o tom, že by nosenie tvárových masiek mimo zdravotníckeho zariadenia počas chrípkovej sezónny alebo pandémie bolo efektívnou ochranou alebo redukovalo prenos infekcie. ECDC ich masové nosenie neodporúča. Avšak použitie masky je na zvážení každého jednotlivca. Po použití je potrebné masku vložiť do plastového vrecka a uzavrieť ho. Takéto vrecko je možné zahodiť do bežného domáceho odpadu. Následne je potrebné umytie rúk ako bolo uvedené vyššie.

Použitie tvárovej masky je potrebné kombinovať s dodržiavaním už uvedených opatrení.  

 

Použitie tvárovej masky chorými na zabránenie šírenia nákazy a zabránenie vzniku epidémií

 

Použitie tvárovej masky chorými osobami s klinickými príznakmi chrípky môže pomôcť zachytiť respiračné výlučky chorej osoby po kašľaní alebo kýchaní a zmierniť riziko vzniku infekcie tesných kontaktov. Toto opatrenie by mohlo byť užitočné v nasledovných situáciách:

 1. Pri cestovaní domov alebo do nemocnice po rozvinutí príznakov chrípky.
 2. Keď je chorý ošetrovaný doma členom rodiny alebo inou osobou.
 3. Ak sa nemožno vyhnúť tesnému kontaktu sinými zdravými osobami.

 

Použitie tvárovej masky zdravými, ktorí sa starajú o osobu s príznakmi chrípky

 

Tvárová maska má chrániť zdravého pred mimovoľným kontaktom jeho úst a nosa s vírusom na jeho rukách a pred kašľom a kýchaním iných osôb. Medzi zdravé osoby, ktoré by mali použiť masku patria najmä:

 1. Osoby vdomácnosti alebo iní, ktorí sa starajú o chorého s príznakmi chrípky, a ktorí sú sním vtesnom kontakte. (do 1 metra)
 2. Osoby, ktoré sa starajú ochorých počas používania nebulizéra na aplikáciu liečiv do respiračného traktu. Vtakom prípade je potrebné zvážiť respirátorový typ masky.

 

Správne použitie a znehodnotenie tvárovej masky

 

1.    Starostlivé nasadenie tvárovej masky na ústa a nos a bezpečné upevnenie.

a. Zaviazanie šnúrok vstrede hlavy a krku.

b. Starostlivé nasadenie masky na nos aústa tak, aby priliehala na tvári a pod bradou, aby sa minimalizovali medzery medzi maskou atvárou.

2.    Vyhýbanie sa dotýkania tvárovej masky počas nosenia. 

Po dotyku s maskou (pri jej odstraňovaní alebo čistení) majú byť ruky umyté mydlom a vodou alebo prostriedkom s obsahom alkoholu.  

3.    Vymieňanie tvárovej masky v prípade, že je vlhká.

Po dlhšom používaní maska môže začať vlhnúť. Vtedy je potrebné vymeniť ju za novú alebo za čistú a suchú.

4.    Zloženie masky z tváre a jej znehodnotenie správnym spôsobom.  

a. Predpokladá sa, že predná strana respirátora alebo chirurgickej masky je vždy kontaminovaná.

b. Je potrebné rozviazať najskôr spodné šnúrky a potom horné. Pri zahadzovaní masku stále držať za šnúrky.

c. Znehodnotiť masku vhodným spôsobom. Jednorazové masky nepoužívať opakovane. Po odstránení masky z tváre je potrebné vložiť ju do plastového vrecka avrecko následne uzavrieť. Plastové vrecko je potom možné odhodiť do nádoby na odpadky.

5.    Umytie rúk po odstránení masky.

Po zložení masky z tváre umyť ruky mydlom a vodou alebo si ich očistiť prostriedkom s obsahom alkoholu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png