sk

Prehľad registrovaných pandemických vakcín ku dňu 15.05.2010

 

Liek/Držiteľ

Kmeň

Množstvo antigénu

Pomnoženie

Adjuvans

Konzervans

Veľkosť balenia

Focetria *

(inaktivovaný adjuvovaný povrchový antigén)

 

Novartis

Povrchové antigény vírusu chrípky (hemaglutinín a neuraminidáza) nasledujúcich kmeňov:

A/California/7/2009 (H1N1)v podobný kmeňu (X-181)

7,5 mikrogramu v 0,5 ml dávke

Pomnožený v slepačích

vajciach

 

Adjuvans MF59C.1 obsahuje:

skvalén 9,75 mg,

polysorbát 80 1,175 mg, sorbitantrioleát 1,175 mg

Vo viacdávkovom balení:

Tiomersal 50 mikrogramov

1 × 0,5 ml

10 × 0,5 ml

20 × 5,0 ml

Celvapan *

(celý virión, pripravená na Vero bunkách, inaktivovaná)

 

Baxter

Inaktivovaná, celoviriónová očkovacia látka proti chrípke, obsahujúca antigén pandemického kmeňa

A/California/07/2009 (H1N1)v

7,5 mikrogramu

v 0,5 ml dávke

Pomnožený na

Vero bunkách

Bez adjuvansu

Trometamol

20 × 0,5 ml

Pandemrix *

(štiepený virión, inaktivovaná, s adjuvantom)

 

GlaxoSmithKline Biologicals

Inaktivovaný, štiepený vírus chrípky obsahujúci antigén zodpovedajúci:

A/California/7/2009 (H1N1)v- použitý variant vírusu (X-179A)

3,75 mikrogramu

v 0,5 ml dávke

Pomnožený v slepačích

 vajciach

Adjuvans AS03 obsahujúci skvalén (10,69 mg), DL-α-tokoferol (11,86 mg)

a polysorbát 80 (4,86 mg)

 

5 mikrogramov tiomersalu

50 × 2,5 ml

+

2 × 25 rozpúšťadlo

Panenza**

(štiepený virión, inaktivovaná)

 

Sanofi Pasteur

Inaktivovaný, štiepený vírus chrípky obsahujúci antigén zodpovedajúci:

A/California/7/2009 (H1N1)v-variant kmeňa

15 mikrogramov

v 0,5 ml dávke

Pomnožený v slepačích

vajciach

Bez adjuvansu

45 mikrogramov tiomersalu/0,5 ml vo viacdávkovom balení

 

1 × 0,5 ml

10 × 0,5 ml

10 × 5,0 ml

Aremparix ***

(štiepený virión, inaktivovaná, s adjuvantom)

 

GlaxoSmithKline Biologicals

Inaktivovaný, štiepený vírus chrípky obsahujúci antigén zodpovedajúci:

A/California/7/2009 (H1N1)v- použitý variant vírusu (X-179A)

3,75 mikrogramu

v 0,5 ml dávke

Pomnožený v slepačích

 vajciach

Adjuvans AS03 obsahujúci skvalén (10,69 mg), DL-α-tokoferol (11,86 mg)

a polysorbát 80 (4,86 mg)

 

5 mikrogramov tiomersalu

50 × 2,5 ml

+

2 × 25 rozpúšťadlo

Humenza****

  

Sanofi Pasteur

  

Inaktivovaný štiepený vírus chrípky*, obsahujúci antigén ekvivalentný:

A/California/7/2009 (H1N1) - variant (NYMC X-179A)

3,8 mikrogramu

v 0,5 ml dávke

Pomnožený v slepačích

 vajciach

AF03 adjuvans obsahuje skvalén (12,4 mg), sorbitánoleát (1,9 mg), cetostearomakrogol (2,4 mg) a manitol (2,3 mg)

13,5 mikrogramov tiomersalu

10 x 1,5 ml

+

10 x 4,5 ml

rozpúšťadlo

 

* Centralizovaná registrácia bez podmienok

** Registrácia vzájomným uznávaním, referenčný štát Francúzsko

*** Centralizovaná registrácia podmienečná

**** Registrácia schválená CHMP, čaká sa na potvrdenie Európskej komisie

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png