sk

Situácia v chrípke typu A / H1N1 - Materiál zo zasadania Pandemického tímu dňa 15.6.2009

Súčasná situácia v chrípke typu A / H1N1

Materiál zo zasadania Pandemického tímu dňa 15.6.2009

 

Súčasná situácia

1. Narastajú počty potvrdených prípadov aúmrtí rôznych krajinách na všetkých kontinentoch. Tieto oficiálne počty predstavujú iba časť skutočných prípadov. VEurópe sú hlavne importované prípady aich kontakty, no boli popísané aj spontánne prípady a prenos vrámci krajín. Najviac postihnuté krajiny vEurópe sú Spojené kráľovstvo, Španielsko a Nemecko. Slovensko má zatiaľ iba sporadické importované prípady aochorenie kontaktov.

2. WHO vyhlasuje 11.6.2009 stupeň 6 pripravenosti na pandémiu. Zdôrazňuje pritom potrebu rozdielnych aktivít vjednotlivých krajinách podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

3. Priebeh ochorenia je zatiaľ hodnotený ako mierny (moderate), lebo:

a. Väčšina chorých sa vylieči bez potreby hospitalizácie alebo lekárskeho ošetrenia.

b. Vo všeobecnosti sa ťažký priebeh ochorenia objavuje na podobnej úrovni ako sezónna chrípka, hoci sa lokálne vyskytli aj ťažšie priebehy.

c. Vo všeobecnosti nemocnice azdravotnícky systém vo väčšine krajín bol schopný zvládnuť zdravotnú starostlivosť, ikeď vniektorých lokalitách zdravotnícke systémy boli preťažené.

4. Vhodnotení virulencie azávažnosti je stále veľa nejasností, nakoľko nikto nevie presne predvídať správanie sa vírusu. Môžu byť regionálne rozdiely vzávažnosti prípadov. Nie sú tiež presne charakterizované skupiny obyvateľstva, ktoré sú najviac ohrozené ťažkým priebehom ochorenia.

5. Mexiko, USA, Kanada, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Nemecko, Austrália, Japonsko majú, alebo sú na hranici vzniku epidémie.

6. EMEA ihneď po vyhlásení 6 stupňa pandémie iniciovala Plán krízového manažmentu:

http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/vwp/21430106en.pdf

7. Boli stanovené kmene na výrobu pandemických vakcín. Končí sa výroba sezónnych vakcín, čo umožňuje sústredenie kapacít na výrobu pandemických vakcín. Budú dostupné najskôr vseptembri - októbri.

http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/bwp/34083109enrev1.pdf

http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/bwp/13389509en.pdf

8. EMEA pracuje na stratégii pre jednotlivé vakcíny podľa toho, či výrobca má schválenú pandemickú vakcínu, či je výrobca sezónnych vakcín alebo či je neznámy výrobca.

9. Antivirotiká (Tamiflu aRelenza) sú zatiaľ účinné, bola unich predĺžená doba použiteľnosti. UTamiflu možnosť použitia udetí do 1 roka autehotných vprípade vyhlásenia pandémie.

10. Vypracované opatrenia pre 6 fázu pandémie - na stránkach MZ SR aUVZ SR.

http://www.uvzsr.sk/index.html

11. Vypracované odporúčania pre cestovateľov aodporúčania na stránkachÚVZ SR

http://www.uvzsr.sk/index.html

 

Aktivity ŠÚKL týkajúce sa nového vírusu chrípky:

a. Vypracované dokumenty : Glosár termínov, štádiá pandémie.

b. Odpoveď na dotaz CMD(h) ohľadne sezónnych vakcín.

c. Odpoveď na NUI ohľadne Tamiflu pre deti 0-1 rokov.

d. Informovanie MZ SR oaktivitách EMEA aŠÚKL - 2-krát.

e. Uvedenie na stránku ŠÚKL:

i. všeobecná informácia k pandémii

ii. štatút arokovací poriadok pandemického tímu

iii. glosár odborných termínov

iv. Pandemický plán

v. Hlavné úlohy ŠÚKL vsúvislosti spandémiou chrípky. (4.5.2009).

vi. Oznam opredĺžení doby exspirácie lieku Tamiflu

f. Účasť na schválení predĺženia doby exspirácie pre liek Tamiflu.

g. Účasť na schválení predĺženia doby exspirácie pre liek Relenza.

h. Účasť na schválení použitia lieku Tamiflu udetí do 1 roka autehotných.

i. Pripomienkovanie požiadaviek na farmakovigilanciu vakcín.

j. Vydané oznámenie omožnosti použitia liekov Tamiflu aRelenza ďalšie 2 roky po ukončení exspirácie.

 

Súčasné úlohy ŠÚKL:

1. Denné sledovanie situácie

Nakoľko je veľmi veľa dezinformácií obmedziť sa treba hlavne na oficiálne zdroje:

  • European Centre for Disease Prevention and Control .

http://www.ecdc.europa.eu/en/Health_topics/novel_influenza_virus/2009_Outbreak/

2. Realizovať odporúčania ohľadne cestovania do krajín, vktorých je možnosť nakaziť sa a do EMEA. Pripraviť odporúčania pre zamestnancov ŠÚKL pri cestovaní do zahraničia.

3. Tamiflu aRelenza - vprípade vyhlásenia pandémie alebo epidémie na Slovensku povoliť používanie liekov aj po exspirácii, uTamiflu aj používanie udetí do 1 roka au tehotných.

4. Prednostné schvaľovanie zmien uvakcín vrátane sezónnych.

5. Povoľovanie korekčných plánov unových vakcín (ak budú obaly inojazyčné).

6. Informovanie MZ SR oaktivitách ŠÚKL.

7. Informovanie spolupracovníkov osituácii, ako aj oprevencii chrípky.

Intranet

8. Zabezpečiť transparentnosť činnosti Pandemického tímu uverejnením dôležitých dokumentov na internete.

9. Poskytovanie informácií oliekoch vprípade potreby. Zdroje informácií:

a. SPC aPIL pre jednotlivé lieky

b. Antivirotiká (Tamiflu aRelenza) - liek na prevenciu aliečbu výhradne chrípky typu Aa B. Liek je iba na lekársky predpis - predpisovať môže každý lekár. Nepodporovať zbytočný nákup do zásoby. Ak ľudia majú doma liek, mali by ho použiť až po konzultácii slekárom.

Odporúčania kedy použiť antivirotiká sú na:

http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/tamiflu/tamiflu.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Health_topics/090501_AH1N1_case_management_annexes.pdf

http://www.cdc.gov/h1n1flu/recommendations.htm

Tamiflu je možné použiť aj pre deti do jedného roka pri vyhlásení 6 stupňa pandémie alebo epidémie. Tieto deti by sa mali liečiť v nemocnici.

Tamiflu a Relenza sa môžu v odôvodnených prípadoch použiť aj u tehotných pri vyhlásení 6 stupňa pandémie alebo epidémie.

Tamiflu a Relenza sa môžu použiť aj pri prekročení doby exspirácie, ak sa nepresiahne 7 rokov od dátumu výroby.

c. Symptomatické lieky. Neskracujú ochorenie a práceneschopnosť. Odporúčania hlavne pre deti sú na:

http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/Safetywarningsalertsandrecalls/Safetywarningsandmessagesformedicines/CON038908

d. Antipyretiká - Symptomatická liečba horúčky nad 38,5 °C. Odporúčanie pre paracetamol alebo ibuprofén. Kyselinu acetylsalicylovú neodporúčať pre deti do 18 rokov pre možnosť vzniku Reyovho syndrómu. Paracetamol - upozornenie, aby sa nepoužívali ďalšie lieky sobsahom paracetamolu.

e. Liečba kašľa: Predovšetkým teplé nápoje scitrónom amedom.

f. Liečba nádchy: Prednostne soľné roztoky na čistenie nosa.

g. Kombinované lieky: Nekombinovať sinými liekmi, predovšetkým nie sparacetamolom.

h. Antibiotiká - nie sú určené na predchádzanie, ani na liečenie chrípky. Používajú sa iba na liečbu komplikácií chrípky (pneumónia, sinusitída).

i. Homeopatiká - nemajú špecificky účinok proti vírusom. Účinok je neistý.

j. Neoverené lieky nepoužívať.

10. Schválenie prípadného klinického skúšania novej vakcíny.

11. Sledovanie nežiaducich účinkov na lieky vsúvislosti sepidémiou.

12. Príprava na stav epidémie na Slovensku smožnými negatívnymi dopadmi na činnosť ŠÚKL.

 

Príloha 1. Súčasne registrované vakcíny

Názov

Doplnok

Držiteľ

Štát

Reg. číslo

ATC

Druh vakcíny

Procedúra

Poznámka

BEGRIVAC

sus inj

Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co.KG, Marburg

D

59/0116/99-S

J07BB02

sezónna

Národná

2008/2009

Daronrix

sus inj 30 µg/1 ml

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart

B

EU/1/06/381

J07BB01

pandemická

Centralizovaná

H5N1

Fluarix

sus inj 15 µg/0,5 ml

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Bratislava

SK

59/0270/06-S

J07BB02

sezónna

MRP/DCP

2008/2009

Focetria

sus inj 15 µg/1 ml

Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., Siena

I

EU/1/07/385

J07BB02

pandemická

Centralizovaná

H5N1

IDflu

sus inj

Sanofi Pasteur SA, Lyon

F

EU/1/08/507

J07BB02

sezónna

Centralizovaná

2006/2007

Influvac 2008/2009

sus inj

Solvay Biologicals B.V., Weesp

NL

59/0027/05-S

J07BB02

sezónna

MRP/DCP

2008/2009

INTANZA

sus inj

Sanofi Pasteur, Lyon

F

EU/1/08/505

J07BB02

sezónna

Centralizovaná

2006/2007

Optaflu

sus inj

Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co.KG, Marburg

D

EU/1/07/394

J07BB02

sezónna

Centralizovaná

2007/2008

Pandemrix

sus inj

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart

B

EU/1/08/452

J07BB02

pandemická

Centralizovaná

H5N1

Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals

ems eij

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart

B

EU/1/08/478

J07BB02

prepandemická

Centralizovaná

H5N1

Prepandrix

sus inj

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart

B

EU/1/08/453

J07BB02

prepandemická

Centralizovaná

H5N1

VAXIGRIP

sus inj

Sanofi Pasteur, Lyon

F

59/0228/07-S

J07BB02

sezónna

MRP/DCP

2008/2009

Vaxigrip Junior

sus inj

Sanofi Pasteur, Lyon

F

59/0229/07-S

J07BB02

sezónna

MRP/DCP

2008/2009

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png