sk

Situácia v chrípke typu A / H1N1 - Materiál zo zasadania Pandemického tímu dňa 4.5.2009

Súčasná situácia v chrípke typu A / H1N1

Materiál zo zasadania Pandemického tímu dňa 4.5.2009

 

Súčasná situácia

1. Narastajú počty potvrdených prípadov. Epidémia vMexiku avUSA, inde importované prípady. Slovensko nemá importované prípady ani epidémiu.

2. Virulencia pomerne nízka, väčšina ľahkých foriem.

3. WHO stupeň 5 - epidémia vdvoch krajinách jedného regiónu (Mexiko aUSA). Znamená prechod zprípravy na pandémiu na aktívny boj proti epidémii.

4. Boli stanovené kritériá pre ochorenie Európskou komisiou

http://www.ecdc.europa.eu/en/Health_topics/Novel_influenza_virus/2009_Outbreak/Case_definition.aspx

5. Sú vypracované odporúčania na diagnózu, prevenciu astarostlivosť opacientov (neboli zatiaľ preložené do slovenčiny).

http://www.ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Health_topics/090501_AH1N1_case_management_annexes.pdf

6. Inkubačná doba 7 dní.

7. Antivirotiká zatiaľ účinné, vakcíny zatiaľ nedostupné.

8. Neodporúča sa cestovanie do Mexika - MZ SR

9. Obmedzenie cestovania do EMEA.

10. Vypracované opatrenia pre 5 fázu pandémie - na stránkach MZ SR aUVZ SR.

http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/DCE408B483315385C12575A8003BAC6E?OpenDocument&ID=PAR222651609507&TYPE=S&LANGUAGE=S&LENGTH=S

11. Prvé aktivity na ŠÚKL :

a. Vypracované dokumenty : Glosár termínov, štádiá pandémie.

b. Odpoveď na dotaz CMD(h) ohľadne sezónnych vakcín

c. Odpoveď na NUI ohľadne Tamiflu pre deti 0-1 rokov

d. Informovanie MZ SR oaktivitách EMEA aŠÚKL - 2-krát

e. Uvedenie na stránku ŠÚKL

i. všeobecná informácia k pandémii

ii. štatút arokovací poriadok pandemického tímu

iii. glosár odborných termínov

iv. Pandemický plán

 

Súčasné úlohy ŠÚKL:

1. Denné sledovanie situácie

Nakoľko je veľmi veľa dezinformácií obmedziť sa treba hlavne na oficiálne zdroje:

European Centre for Disease Prevention and Control .

http://www.ecdc.europa.eu/en/Health_topics/novel_influenza_virus/2009_Outbreak/

2. Realizovať odporúčania ohľadne cestovania do Mexika ado EMEA.

3. Tamiflu - schválenie zmeny doby exspirácie písomnou procedúrou.

4. Prednostné schvaľovanie zmien uvakcín vrátane sezónnych.

5. Povoľovanie korekčných plánov unových vakcín (ak budú obaly inojazyčné).

6. Informovanie MZ SR oaktivitách ŠÚKL.

7. Informovanie spolupracovníkov osituácii, ako aj oprevencii chrípky.

Intranet

8. Poskytovanie informácií oliekoch vprípade potreby. Zdroje informácií:

a. SPC a PIL pre jednotlivé lieky

b. Antivirotiká (Tamiflu aRelenza) - liek na prevenciu aliečbu výhradne chrípky typu Aa B. Liek je iba na lekársky predpis - predpisovať môže každý lekár. Nepodporovať zbytočný nákup do zásoby. Ak ľudia majú doma liek, mali by ho použiť až po konzultácii slekárom.

Odporúčania kedy použiť antivirotiká sú na:

http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/tamiflu/tamiflu.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Health_topics/090501_AH1N1_case_management_annexes.pdf

http://www.cdc.gov/h1n1flu/recommendations.htm

Pre deti do jedného roka nemá v Európe indikáciu.

c. Symptomatické lieky. Neskracujú ochorenie a práceneschopnosť. Odporúčania hlavne pre deti sú na:

http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/Safetywarningsalertsandrecalls/Safetywarningsandmessagesformedicines/CON038908

d. Antipyretiká - Symptomatická liečba horúčky nad 38,5 °C. Odporúčanie pre paracetamol alebo ibuprofén. Kyselinu acetylsalicylovú neodporúčať pre deti do 18 rokov pre možnosť vzniku Reyovho syndrómu. Paracetamol - upozornenie, aby sa nepoužívali ďalšie lieky sobsahom paracetamolu.

e. Liečba kašľa: Predovšetkým teplé nápoje scitrónom amedom.

f. Liečba nádchy: Prednostne soľné roztoky na čistenie nosa.

g. Kombinované prípravky: Nekombinovať sinými liekmi, predovšetkým nie sparacetamolom.

h. Antibiotiká - iba na liečbu komplikácií.

i. Neoverené lieky

9. Sledovanie nežiaducich účinkov na lieky vsúvislosti sepidémiou.

10. Príprava na 6 stupeň pandémie (epidémia mimo Ameriku) a stav epidémie na Slovensku.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png