sk

Členovia Slovenskej liekopisnej komisie (SLK)

Členovia Slovenskej liekopisnej komisie

 

 

Meno

 

Funkcia

 

Odbor

 

prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.

predseda

farmakognózia, botanika

PharmDr. Ellen Wiesner, MSc.

podpredsedníčka

fyz.-chemické metódy

PharmDr. Erika Řežuchová

tajomníčka

liekové formy

doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.

člen

imunológia

Mgr. Ivana Golábová

člen

imunológia

RNDr. Janka Janošková

člen

fyz.-chemické metódy

Mgr. Oľga Kačmárová

člen

lekárenstvo

Mgr. Renáta Kováčová, PhD.

člen

veterinárna imunológia

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

člen

farmakológia

PharmDr. Desana Matušová, PhD.

člen

farmaceutická technológia

Mgr. Marie Mlynárová, CSc.

člen

fyz.-chemické metódy

prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

člen

farmakognózia, botanika

doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD.

člen

terminológia liečiv

doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.

člen

farmaceutická chémia

PharmDr. Vilma Šulavíková

člen

lekárenstvo

PharmDr. Margaréta Šubová, PhD.

člen

farmaceutická technológia

Ing. Eva Tarábková

člen

metrológia, systém kvality

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD.

člen

lekárenstvo

RNDr. Eva Truplová, CSc.

člen

farmaceutická technológia

 

stav ku: apríl 2022

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png