sk

Členovia Slovenskej liekopisnej komisie (SLK)

Členovia Slovenskej liekopisnej komisie

 

Meno

 

Funkcia

 

Odbor

 

prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.

predseda

farmakognózia, botanika

PharmDr. Ellen Wiesner, MSc.

podpredseda

fyz.-chemické metódy

PharmDr. Erika Řežuchová tajomníčka liekové formy

Mgr. Marie Mlynárová, CSc.

člen

fyz.-chemické metódy

PharmDr. Vilma Šulavíková

člen

lekárenstvo

doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.

člen

imunológia

Mgr. Ivana Golábová

člen

imunológia

RNDr. Jana Janošková

člen

fyz.-chemické metódy

Mgr. Oľga Kačmárová

člen

lekárenstvo

Mgr. Renáta Kováčová

člen

veterinárna imunológia

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

člen

farmakológia

PharmDr. Desana Matušová, PhD.

člen

farmaceutická technológia

prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

člen

farmakognózia, botanika

doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD.

člen

terminológia liečiv

PharmDr. Margaréta Šubová, PhD.

člen

farmaceutická technológia

Ing. Eva Tarábková

člen

metrológia, systém kvality

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD.

člen

lekárenstvo

RNDr. Eva Truplová, CSc.

člen

farmaceutická technológia

 

stav ku: október 2017

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png