sk

Voľné štátnozamestnanecké miesta

Od 1. júna 2017 nadobudol účinnosť nový zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Štátny ústav pre kontrolu liečiv v súlade s § 41 zákona vyhlasuje výberové konania na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest výlučne prostredníctvom Registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk).

05/08/2020

hlavný radca – vedúci oddelenia príjmu dokumentácie

30/06/2020

Pracovná ponuka: hlavný radca – posudzovateľ – Bratislava

26/06/2020

Pracovná ponuka: hlavný radca – inšpektor – Bratislava

23/06/2020

Pracovná ponuka: hlavný radca – inšpektor – Zvolen

23/06/2020

Pracovná ponuka: hlavný radca – inšpektor – Topoľčany

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png