sk

Voľné štátnozamestnanecké miesta

Od 1. júna 2017 nadobudol účinnosť nový zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Štátny ústav pre kontrolu liečiv v súlade s § 41 zákona vyhlasuje výberové konania na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest výlučne prostredníctvom Registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk).

03/07/2019

Pracovná ponuka: hlavný radca – odborný zamestnanec príjmu dokumentácie

18/06/2019

Pracovná ponuka: hlavný radca - manažér kvality sekcie laboratórnej kontroly

22/05/2019

Pracovná ponuka: hlavný radca - analytik

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png