sk

Voľné štátnozamestnanecké miesta

Od 1. júna 2017 nadobudol účinnosť nový zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Štátny ústav pre kontrolu liečiv v súlade s § 41 zákona vyhlasuje výberové konania na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest výlučne prostredníctvom Registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk).

13/11/2019

Pracovná ponuka: hlavný radca – posudzovateľ klinického skúšania liekov

13/11/2019

Pracovná ponuka: hlavný radca – inšpektor

12/11/2019

Pracovná ponuka: štátny radca – vedúci štátny zamestnanec – vedúci sekcie zdravotníckych pomôcok

24/10/2019

Pracovná ponuka: hlavný radca – inšpektor – Topoľčany

24/10/2019

Pracovná ponuka: hlavný radca – inšpektor

21/10/2019

Pracovná ponuka: hlavný radca – inšpektor

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png