sk

Medzinárodné sympózium pečeň a lieky ´08, vírusová hepatitída – priorita zdravia v EÚ


MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM PEČEŇ A LIEKY ´08, vírusová hepatitída – priorita zdravia v EÚ


Dňa 5.9.2008 sa na pôde MZ SR uskutočnilo „Medzinárodné sympózium Pečeň a lieky, vírusová hepatitída – priorita zdravia v EÚ“.

Sympózium bolo venované iniciatíve Európskej únie pri predchádzaní ochoreniu pečene.

Záštitu nad sympóziom prevzala Irena Belohorská, členka Európskeho parlamentu a Komisie pre prostredie, verejné zdravie a ochranu spotrebiteľa, ďalej Dušan Čaplovič, vicepremiér vlády SR, Richard Raši, minister zdravotníctva SR a Ján Štencl, rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity.


V odbornom programe odzneli prezentácie účastníkov v nasledovných bodoch:

  1. Vírusová hepatitída – závažný zdravotný problém v Európe
  2. Systém kvality a štandardov v zdravotnej starostlivosti pacientov s chronickou hepatitídou – správy z Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky
  3. Panelová diskusia – riešenia a výzvy pre zdravotnú politiku v krajinách EÚ


Na sympóziu vystúpil aj PharmDr. Ján Mazag, riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv s prezentáciou „Stratégia hodnotenia liekov v EÚ a ochorenia pečene / hepatitídy“.

Riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv prezentoval tému a následne diskutoval s účastníkmi ako zástupca SR a ako nominant Európskej liekovej agentúry v Londýne.

Sympózia sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov zo Slovenskej republiky a zo zahraničia.

Príloha:  European Medicine Strategy and Liver Diseases/Hepatitis

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png