sk

Stretnutie riaditeľa ŠÚKL a študentov 3. ročníka Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave

Dňa 8. apríla 2009 sa riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, PharmDr. Ján Mazag, zúčastnil na stretnutí so študentami Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

Stretnutie sa uskutočnilo na základe dohody medzi vedením ŠÚKL a vedením FaF UK o spolupráci vo výučbovom programe študentov farmácie.

V rámci výučbového procesu študentov 3. ročníka štúdia na Farmaceutickej fakulte PharmDr. Mazag poskytol študentom farmácie informácie o systéme hodnotenia a registrácie liekov v procese EÚ regulácie a o EÚ spolupráci EMEA v sieti liekových agentúr v členských štátoch EÚ s dopadom na aktivity Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

  

Prezentácia, ktorú na stretnutí so študentmi riaditeľ ŠÚKL predniesol, je k dispozícií na stiahnutie.

pdf FaF_UK_april.pdf

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png