sk

Dňa 27.5.2010 sa v priestoroch hotela City Hotel Bratislava uskutočnilo stretnutie zástupcov ŠÚKL a SARAP

Dňa 27.5.2010 sa v priestoroch hotela City Hotel Bratislava uskutočnilo stretnutie zástupcov ŠÚKL - PharmDr. Ján Mazag, PharmDr. Peter Potúček, PharmDr. Zdeněk Nouzovský, Ing. Renáta Kopcová a Bc. Radim Fajkus  a členov Slovenskej asociácie spoločností v oblasti liekovej regulácie - SARAP.

Témou stretnutia bola implementácia Nariadenia Komisie (ES) č. 1234/2008, ktorá sa týka zmien v registráciách.

V programe stretnutia boli zahrnuté  prezentácie zástupcov ŠÚKL a SARAPu, v ktorých boli zhrnuté všetky postrehy, skúsenosti a najčastejšie riešené technické, procesné a odborné otázky od 1.1.2010, kedy nariadenie vstúpilo do platnosti. Na záver programu prebehla k danej téme diskusia.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png