sk

Seminár – Onkologická liečba v Slovenskej republike, účasť riaditeľa ŠÚKL a prezentácia

Dňa 27. apríla 2010 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár  na tému Onkologická liečba - onkologické lieky v Slovenskej republike v procese zaraďovania do úhrad zo zdravotného poistenia.

Seminár sa uskutočnil pod odborným vedením PharmDr. Dominika Tomeka, člena Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku a zúčastnili sa ho predstavitelia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zástupcovia zdravotných poisťovní a pracovníci farmaceutického priemyslu.

 

Na seminári vystúpil aj Dr. Ján Mazag, riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv s prednáškou, v ktorej poukázal na vývoj v spotrebách liekov v onkologických indikáciách v rámci vývoja nákladov na lieky v Slovenskej republike. Následne prezentoval, za akých podmienok boli registrované  vybrané lieky pre onkologické indikácie  - výsledky klinických štúdií. Poukázal  tiež na čas kedy prebehla registrácia vybraných liekov  nových  liekov alebo nových indikácií lieku v onkológii a následný proces zaradenia do úhrad z verejného zdravotného poistenia. Na záver svojho vystúpenia diskutoval s účastníkmi o farmakologickom prístupe v liečbe štyroch typov  onkologických ochorení pacientov : kolorektálny karcinóm, karcinóm prsníka, karcinóm obličky a chronická myeloidná leukémia. 
 
 
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png