sk

Stretnutie odborníkov v rámci PHIS (Pharmaceutical Health Information System) projektu sa uskutočnilo dňa 26.02.2010 v aule Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave

phisDňa 26.02.2010 o 9,00 hod. v aule Farmaceutickej fakulty UK, v Bratislave, sa uskutočnilo stretnutie odborníkov v rámci PHIS (Pharmaceutical Health Information System) projektu.  Hlavným cieľom projektu je poznanie a výmena skúseností pri procesoch obstarávania a financovania liekov v nemocniciach v krajinách EÚ.

 

 

 

 

 

Pharmaceutical Health Information System - (PHIS) - Systém Informácií o Liekoch

 

Projekt Európskej únie (EÚ), ktorý sa realizuje od roku 2008, je zameraný hlavne na poznanie a výmenu skúseností pri procesoch obstarávania a financovania liekov v nemocniciach v krajinách EÚ, vrátane Slovenskej republiky (SR). 

 

Nadväzuje na projekt PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information) - Informácie o cenotvorbe a kategorizácii liekov v EÚ, ktorý prebiehal v rokoch 2006 až 2008, a bol zameraný na oboznámenie sa s procesmi tvorby cien liekov a spôsoby kategorizácie v krajinách EÚ. Konkrétnym výsledkom pre SR je výmena aktuálnych informácií o cenách liekov medzi krajinami EÚ a zodpovednými pracovníkmi v oblasti kategorizácie liekov. Na Slovensku sa využívajú tieto poznatky na porovnávanie cien pri kategorizácii liekov.

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sa so súhlasom MZ SR a v spolupráci s odbornými pracovníkmi MZ SR, na oboch projektov aktívne zúčastňuje.

 

Projekt PHIS, na ktorom aktívne spolupracujú slovenskí odborníci, je zameraný na nemocničnú starostlivosť. Hlavným cieľom je prieskum  systému liekovej politiky v nemocniciach. Praktickým výsledkom je poznanie spôsobov obstarávania liekov a cenotvorby liekov v nemocniciach. Tieto poznatky sú základom pre účinnú výmenu informácií o efektívnosti obstarávania liekov a financovania liekov v nemocniciach v krajinách EÚ. Okrem poznatkov o procesoch v nemocniciach sa projekt venuje vybraným  liekom a spôsobu ich obstarávania a cenám týchto liekov  pre nemocnice.    

 

Dňa 26.02.2010 o 9,00 hod. v aule Farmaceutickej fakulty UK, v Bratislave, sa uskutočnilo stretnutie odborníkov v rámci PHIS projektu.  Na stretnutí boli prezentované výsledky prieskumu systémov liekovej politiky v nemocniciach. Odborníci diskutovali o spôsoboch a organizovaní nákupu liekov. Odzneli informácie o kritériách pri výbere liekov používaných v nemocniciach, ako aj o spôsobe cenotvorby liekov pre nemocnice.  

 

Na seminári sa zúčastnilo približne 120 účastníkov -  odborníkov a manažérov pracujúcich v nemocniciach, zdravotných poisťovniach  a expertov liekovej politiky z krajín EÚ. Nechýbali ani zástupcovia Európskej komisie, WHO, OECDEurópskej asociácie nemocničných lekárnikov a Európskej federácie nemocníc.

 

Garantom projektu je Európska komisia , MZ SR a Inštitútu zdravia v Rakúsku(Gesundheit Österreich GmbH / http://phis.goeg.at/ ).

 

Bratislava, 01.03.2010

PharmDr. Ján Mazag
Ing. Barbara Bilančíková
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Bratislava, Slovenská republika

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png