sk

Stretnutie riaditeľa ŠUKL Dr. Jána Mazaga s predstaviteľmi Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie a študentmi Katedry farmácie, farmakológie a toxikológie Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach dňa 26.04.2010

Dňa 26.apríla 2010 sa riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Dr. Ján Mazag zúčastnil na pracovnom stretnutí s rektorom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof.  Emilom Pilipčincom, PhD.,  prorektorom pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy a vedúcim katedry farmácie, farmakológie a toxikológie  prof. Jaroslavom Legáthom, PhD. ( UVLF ) a RNDr. Františkom Tamerom, z  Katedry farmácie, farmakológie a toxikológie. Predmetom ich rozhovorov bola súčinnosť a spolupráca Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pri pregraduálnej výchove študentov farmácie.

Riaditeľ ŠUKL Dr. Ján Mazag sa následne stretol so študetmi IV. ročníka Katedry farmácie, farmakológie a toxikológie. Na tomto stretnutí riaditeľ ŠUKL prezentoval postavenie a činnosť Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, úlohy a postavenie farmaceutov pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti. Počas prezentácie diskutoval so študentmi o úlohách a povinnostiach farmaceutov v praxi.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png