sk

Informácia o seminári k eCTD, ktorý sa bude konať dňa 1. 3. 2011 z iniciatívy združenia SARAP

Elektronické podávanie registračnej dokumentácie

PODĽA ICH   (International Conference on Harmonisation)

  

Z iniciatívy združenia SARAP - Slovenskej asociácie spoločností v oblasti liekovej regulácie sa bude konať seminár zameraný na tému spracovanie žiadosti eCTD v Slovenskej republike.

Seminár sa uskutočňuje pod odborným patronátom ŠÚKL.

 

Uvádzame aktuálne organizačné informácie:

Termín:                      01. 03. 2011

Miesto konania:        Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava

Počet prihlásených účastníkov ku dňu 25.02.2011:       94 platne prihlásených

Ukončenie možnosti registrácie k účasti:      25.02.2011

Seminár sa uskutoční pre všetkých platne prihlásených účastníkov spoločne  v jednom termíne, ktorý bol ohlásený, t.j. 01.03.2011 (utorok) v zasadačke ŠUKL na 1 poschodí.

 

Na seminári vystúpia zástupcovia:

 • Spoločnosť BALAJKA M+A, s.r.o.
  • p. Michal Balajka
 • Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
  • Bc. Radim Fajkus

Cieľom seminára je poskytnutie informácií pre zástupcov farmaceutických spoločností v nasledovných oblastiach:   

 • Medzinárodné požiadavky pre formát eCTD ako ich definuje ICH
 • Ako vytvárať dokumentáciu aby spĺňala štandardy žiadosti oregistrácie v eCTD podľa ICH
 • Aké náležitosti žiadosť o registrácie v eCTD musí spĺňať podľa ICH
 • Praktické ukážky žiadosti o registráciu veCTD z pohľadu farmaceutických spoločností
 • Nevyhnutnosť správneho vytvorenia dokumentácie pre potreby liekových agentúr podľa ICH.

 

Harmonogram seminára:  

 • 09.30 -10.00 Registrácia
 • 10.00 -10.05 Oficiálne privítanie
 • 10.05 -12.00 Seminárny blok
 • 12.00 -12.45 Diskusia
 • 12.45 - Oficiálne ukončenie

V Bratislave, 26.02.2011

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png