sk

Analýza činnosti ŠUKL za obdobie marec 2006 až jún 2007

Analýza činnosti ŠUKL za obdobie marec 2006 až jún 2007

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv uskutočňuje od marca 2006 (pod vedením vedúceho služobného úradu a riaditeľa ústavu  Dr. Jána Mazaga) postupne opatrenia a kroky na  zvládnutie úloh, ktoré ústavu vyplývajú zo zákona.

Zmeny sa týkajú organizácie práce  a uplatnenia účinných metód pre zabezpečenie štátneho dozoru ústavu na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov v Slovenskej republike.

Zmeny prebiehajú tak, aby sa zdokonalili aktivity hlavne v oblasti :

  1. registrácie liekov, postregistračnej kontroly, sledovania bezpečnosti liekov dostupných pre pacientov v Slovenskej republike. (Registrácia – vedecké overenie, že liek je účinný pri liečbe,  bezpečný pri správnom použití  a splňa kritéria na kvalitu).
  2. sledovania a vyhodnocovania výskytu nežiadúcich účinov liekov v terapeutickej praxi
  3. povoľovania klinických štúdií
  4. inšpekcie pre overenie požiadaviek na správnu kvalitu výroby liekov, distribúcie a výdaja liekov v lekárni v zmysle odborných požiadaviek
  5. registrácie zdravotníckych pomôcok
  6. transparentnosť procesov rozhodovania (v oblasti registrácie, inšpekcie a pod)
  7. zabezpečenia dostupnosti informácií o liekoch a zdravotníckych pomôckach vrátane databáz registrovaných liekoch a zdravotníckych pomôcok.

V prezentácii Dr. Jána Mazaga, ktorá bola pripravená v septembri  2007, sú uvedené konkrétne údaje o predbežných výsledkoch aplikovaných zmien od marca 2006 do júna 2007 v jednotlivých oblastiach činnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Príloha: Aktivity_SUKL_v_03_06_2007.pdf

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png