sk

Prezentácia na Farmaceutickej fakulte UK

Dňa 25. 9. 2008 sa uskutočnila prednáška PharmDr. Ruženy Martincovej na Katedre galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty UK pre študentov 4. ročníka štúdia na požiadanie vedúcej katedry Doc. RNDr. Zuzany Vítkovej CSc. Témou prezentácie bolo hodnotenie kvality liekov podľa záväzných noriem s užším zameraním na liekové formy v Slovenskom liekopise.

 Prezentácia - Slovenský liekopis

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png