sk

Tematický kurz SARAP venovaný téme - Aktuálne informácie a postupy v SR nadväzujúce na zmeny v EÚ legislatíve v oblasti kvality a registrácie liekov

Bratislava, 2.10.2017

V rámci série tematických kurzov SARAP, ktoré spoločne organizujú Slovenská asociácia spoločností oblasti liekovej regulácie (SARAP) a Štátny ústav pre kontrolu liečiv, sa druhého októbra 2017 konalo v poradí druhé stretnutie v tomto roku, ktoré bolo venované téme Modul 2: Aktuálne informácie a postupy v SR nadväzujúce na zmeny v EÚ legislatíve v oblasti kvality a registrácie liekov.

Doobedná časť sa zaoberala témou – falšované lieky, bezpečnostné prvky a legislatíva v tejto problematike. Za zástupcov držiteľov prezentovala túto problematiku PharmDr. Michaela Palagyi, PhD. (podpredseda predstavenstva SOOL) v spolupráci s výkonným riaditeľom Slovenskej organizácie pre overovanie liekov (SOOL) – Ing. Romanom Gubom. V téme sa pokračovalo prezentáciou zástupcu z MZ SR – RNDr. Jozefom Slaným, CSc. a za ŠÚKL sa k téme falšovania liekov vyjadrila PharmDr. Zuzana Skalská v prezentácii Problematika falšovaných liekov v súčasnosti. Najnovšie aktualizácie v súvislosti s implementáciou Bezpečnostných prvkov priniesla za ŠUKL Mgr. Petra Dočolomanská. Na záver obedného bloku PharmDr. PhDr. Matej Petrovič prezentoval vyhodnotenie prínosu emergentného systému a jeho súčasne nastavenie.

Poobedná časť sa týkala oblasti regulácie. Riaditeľka ŠUKL PharmDr. Zuzana Baťová, PhD. vo svojej prednáške zhodnotila dopady Brexitu na regulačné prostredie. Držiteľov registrácie informovala o povinnostiach súvisiacich s Brexitom (sídlo MAH, QPPV, PSMF v EÚ/ EEA, oznámenie zmeny sídla, výrobné miesto lieku a účinnej látky, prepúšťanie šarží). Riaditeľka tiež odporučila držiteľom registrácií overiť stav jednotlivých registrácií a proaktívne v primeranom čase naplánovať podanie prípadných zmien.

Na záver boli prednesené aktuálne odporúčania pre držiteľov rozhodnutí o registrácii liekov  na elektronický formát predkladanej dokumentácie, a to zo strany vedúcej Oddelenia príjmu a administratívnej podpory – Mgr. Danky Rochovskej.

Viac informácií nájdete v priložených prednáškach: 

Aktualizácia informácií o bezpečnostných prvkoch

BREXIT

eCTD roadmap a odporúčania pre držiteľov rozhodnutí o registráciu liekov

"Falsified Medicines Directive" - Stav implementácie v SR

MZSR - Bezpečnostné prvky na obaloch humánnych liekov v EU

Problematika falšovaných liekov v súčastnosti

Vyhodnotenie prínosu emergentného systému a jeho súčasného nastavenia. Hlásenie o prerušení a zrušení dodávok liekov

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png