sk

Katedra riadenia kvality liekov a bioanalytiky SZU - plán školení

Plán aktivít ďalšieho vzdelávania  za 1. polrok 2007 Katedry riadenia  kvality liekov a bioanalytiky Slovenskej zdravotníckej univerzity


Integrovaný kurz - štatistické metódy - miera a prostriedok na zlepšovanie kvality
termín a miesto:  11.01.2007 - 12.01.2007, Bratislava

Workshop - príprava na výkon inšpekcie vo výrobe a veľkodistribúcii liekov
termín a miesto:  6.02.2007 - 8.02.2007, Bratislava

Integrované školiace miesto na úseku farmaceutických činností
termín a miesto:  19.02.2007 - 23.02.2007, Bratislava

Tematický kurz - stabilita liekov
termín a miesto:  27.02.2007 - 27.02.2007, Bratislava

Tematický kurz - mikrobilogické škúšanie liekov
termín a miesto:  28.02.2007 - 28.02.2007, Bratislava

Tematický kurz posudzovanie vakcín vyrobených z ľudskej plazmy
termín a miesto:  1.03.2007 - 1.03.2007, Bratislava

Tematický kurz - certifikácia a prepúšťanie šarží liekov kvalifikovanou osobou - 2. časť
termín a miesto:  10.04.2007 - 13.04.2007, Bratislava

Integrovaný kurz - toxikológická analytika - boj proti drogám
termín a miesto:  15.05.2007 - 15.05.2007, Bratislava

Inovačný kurz - novelizovaná legislatíva SR pre farmaceutické činnosti
termín a miesto:  22.05.2007 - 22.05.2007, Bratislava

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png