sk

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010
(tis. EUR)
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Poznámka
16/1993 SANICON,Mýtna 27,BA Vypracovanie písomných odborných farmakologickýchposudkov na lieky 58 823 24 790 MZ SR ŠUKL,Kvetná 11,BA 15.12.1993 objem výdajov je viazaný na počet vykonaných posudkov
3/1994 MCR, Podhorská1,Modra poskytovanie údajov o spotrebe liekov prostredníctvom informačného systému 25 717 36 756 MZ SR ŠUKL,Kvetná 11,BA 17.3.1994  
10/1994 Čistota servis,Súmračná 15,BA upratovacie a čistiace prácev budove ŠÚKL 27 787 35 664 MZ SR ŠUKL,Kvetná 11,BA 30.9.1994  
4/2000 SODEXHO,Obchodná 21,BA zabezpečiť stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov 45 339 39 420 MZ SR ŠUKL,Kvetná 11,BA 14.3.2000  
7/2002 WINGS,Františkánské nám.3,BA zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb do zahraničia 78 571 16 807 MZ SR ŠUKL,Kvetná 11,BA 10.6.2002 zníženie v dôsledku poklesu počtu zahraničných pracovných ciest,fakturované objemy sú na základe počtu zabezpečených leteniek
24/2006 URPE,Kukučínová 24,BB zhotovenie stavby ŠÚKL prevádzka Žilina -laboratória 365 124 0 MZ SR ŠUKL,Kvetná 11,BA 6.10.2006 stavba bola v roku 2008 zastavená,keď neboli pridelené kapitálové výdavky.Na stavbe je potrebné ešte prestavať 269 909 EURO(s DPH) načo nemáme pridelené kapitálové výdavky od roku 2008.
14/2007 Modrá planéta,Košická 37,BA zber,preprava a zneškodňovanie odpadovýchliekov vyzbieranýchz verejných lekárni 218 287 169 326 MZ SR ŠUKL,Kvetná 11,BA 4.9.2007 Nárast je spôsobený zvýšeným odpadom liekov do lekárni,Objem je viazaný na množstvo v kg zozbieraných liekov,ktorý sa takto každý rok mení.
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png