sk

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2009

Štatút a rokovací poriadok

 

Zloženie komisie

 

Meno

Funkcia

1.

PharmDr. Jana Klimasová, PhD

predseda

2.

Doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD

podpredseda

3.

PharmDr. Zuzana Grančaiová

tajomník

4.

PharmDr.  Adriana Adameová, PhD.

člen

5.

PharmDr. Anna Hrabovská, PhD

člen

6.

RNDr. Laura Potúčková

člen

7.

Doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.

člen

8.

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

člen

9.

PharmDr. Peter Ochodnícky, PhD.

člen


 

Zasadnutia v roku 2009

 

Termín

Program

Zápis

02.09.2009

program

program

07.10.2009 program program
04.11.2009 program program
02.12.2009 program program

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png