sk

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2010

Štatút a rokovací poriadok

 

Zloženie komisie

 

Meno

Funkcia

1.

PharmDr. Jana Klimasová, PhD

predseda

2.

Doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD

podpredseda

3.

PharmDr. Zuzana Grančaiová

tajomník

4.

PharmDr.  Adriana Adameová, PhD.

člen

5.

PharmDr. Anna Hrabovská, PhD

člen

6.

RNDr. Laura Potúčková

člen

7.

Doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.

člen

8.

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

člen

9.

PharmDr. Peter Ochodnícky, PhD.

člen


 

Zasadnutia v roku 2010

 

Termín

Program

Zápis

24.02.2010

program

program

24.03.2010 program program
07.06.2010 program program
30.06.2010 program program
06.09.2010 program program
29.09.2010 program program
27.10.2010 program program
24.11.2010 program program
15.12.2010 program program

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png