sk

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2011

Štatút a rokovací poriadok

 

Zloženie komisie

 

Meno

Funkcia

1.

PharmDr. Jana Klimasová, PhD

predseda

2.

Doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD

podpredseda

3.

PharmDr. Zuzana Grančaiová

tajomník

4.

PharmDr.  Adriana Adameová, PhD.

člen

5.

PharmDr. Anna Hrabovská, PhD

člen

6.

RNDr. Laura Potúčková

člen

7.

Doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.

člen

8.

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

člen

9.

PharmDr. Peter Ochodnícky, PhD.

člen


 

Zasadnutia v roku 2011

 

Termín

Program

Zápis

12.01.2011

program

program

09.02.2011 program program
21.03.2011 program program
18.04.2011 program program
11.05.2011 program program
15.06.2011 program program
26.09.2011 program program
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png