sk

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2012

Štatút a rokovací poriadok

 

Zloženie komisie

 

Meno

Funkcia

1.

PharmDr. Jana Klimasová, PhD

predseda

2.

Doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD

podpredseda

3.

PharmDr. Zuzana Grančaiová

tajomník

4.

PharmDr.  Adriana Adameová, PhD.

člen

5.

PharmDr. Anna Hrabovská, PhD

člen

6.

RNDr. Laura Potúčková

člen

7.

Doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.

člen

8.

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

člen

9.

PharmDr. Peter Ochodnícky, PhD.

člen


 

Zasadnutia v roku 2012

 

Termín

Program

Zápis

22.02.2012

program

program

25.04.2012 program program
30.05.2012 program program
26.09.2012 program program
25.10.2012 program program
26.11.2012 program program
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png