sk

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2013

Štatút a rokovací poriadok

 

Zloženie komisie

 

Meno

Funkcia

1.

PharmDr. Jana Klimasová, PhD

predseda

2.

Doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD

podpredseda

3.

PharmDr. Zuzana Grančaiová

tajomník

4.

PharmDr.  Adriana Adameová, PhD.

člen

5.

PharmDr. Anna Hrabovská, PhD

člen

6.

RNDr. Laura Potúčková

člen

7.

Doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.

člen

8.

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

člen

9.

PharmDr. Peter Ochodnícky, PhD.

člen


 

Zasadnutia v roku 2013

 

Termín

Program

Zápis

21.01.2013

program

program

13.02.2013 program program
13.03.2013 program program
17.04.2013 zasadnutie zrušené
22.05.2013 program program
19.06.2013 program program
09.09.2013 program program

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png