sk

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2014

Štatút a rokovací poriadok

 

Zloženie komisie

 

Meno

Funkcia

1.

PharmDr. Jana Klimasová, PhD

predseda

2.

Doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD

podpredseda

3.

PharmDr. Zuzana Grančaiová

tajomník

4.

PharmDr.  Adriana Adameová, PhD.

člen

5.

PharmDr. Anna Hrabovská, PhD

člen

6.

RNDr. Laura Potúčková

člen

7.

Doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.

člen

8.

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

člen

9.

PharmDr. Peter Ochodnícky, PhD.

člen

 

 

Zasadnutia v roku 2014

 

Termín

Program

Zápis

08.01.2014 program program
05.02.2014 program program
09.04.2014 program program
11.06.2014 program program
01.10.2014 program program
03.12.2014 program program

 

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png