sk

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2015

Štatút a rokovací poriadok

 

Zloženie komisie
Meno Funkcia
Mgr. Ivana Pankuchová predseda
podpredseda
PharmDr. Zuzana Grančaiová tajomník
PharmDr.  Adriana Adameová, PhD. člen
PharmDr. Anna Hrabovská, PhD. člen
RNDr. Laura Potúčková člen
Doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD. člen
prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc. člen
člen

 

 

Zasadnutia v roku 2015

 

Termín

Program

Zápis

01.04.2015 program program
06.05.2015 nekonalo sa
10.06.2015 program program
09.09.2015 program program
07.10.2015 program nekonalo sa
04.11.2015 program program
02.12.2015 nekonalo sa

 

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png