sk

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2016

Štatút a rokovací poriadok

 

Zloženie komisie

 

Meno

Funkcia

1.

PharmDr. Jana Klimasová, PhD., MPH

predseda

2.

podpredseda

3.

PharmDr. Zuzana Grančaiová

tajomník

4.

PharmDr.  Adriana Adameová, PhD.

člen

5.

PharmDr. Anna Hrabovská, PhD

člen

6.

RNDr. Laura Potúčková

člen

7.

Doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.

člen

8.

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

člen

9.

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH

člen

 

 

Zasadnutia v roku 2016

 

Termín

Program

Zápis

10.02.2016 program program
09.03.2016 nekonalo sa
13.04.2016 nekonalo sa
11.05.2016 program program
08.06.2016 program program
14.09.2016 program program
05.10.2016 nekonalo sa

 

 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png