sk

Zasadnutie Subkomisie pre generické lieky v roku 2017

Štatút a rokovací poriadok

 

Zloženie komisie

 

Meno

Funkcia

1.

PharmDr. Jana Klimasová, PhD., MPH

predseda

2.

podpredseda

3.

PharmDr. Zuzana Grančaiová

tajomník

4.

PharmDr.  Adriana Adameová, PhD.

člen

5.

PharmDr. Anna Hrabovská, PhD

člen

6.

RNDr. Laura Potúčková

člen

7.

Doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.

člen

8.

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

člen

9.

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH

člen

 

 

Zasadnutia v roku 2017

 

Termín

Program

Zápis

01.02.2017 program program
26.04.2017 program program
02.06.2017 program program
18.10.2017 program program
04.12.2017 program program
Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png