sk

Formát eCTD povinný od 1. januára 2018 pre všetky EÚ podania

Na základe schválenej „eSubmission Roadmap“ je od 1. januára 2018 eCTD formát povinný pre všetky EÚ podania.  Platí to pre všetky MRP podania (vrátane zmien, predĺžení, ASMF, PSUR, …) bez ohľadu na aktuálny formát príslušnej dokumentácie a tiež pre podania prebiehajúcich žiadostí, ktoré boli podané v iných formátoch. Na tento účel sa CMDh skupina dohodla na otázkach a odpovediach s cieľom poskytnúť usmernenia týkajúce sa spracovania prebiehajúcich procedúr v súvislosti s povinným formátom eCTD. Q&A je uverejnený na webovej stránke EMA eSubmission (http://esubmission.ema.europa.eu/tiges/cmbdocumentation.html). 

Zároveň bude aktualizovaný dokument Podanie žiadosti o registráciu lieku postupom DCP alebo MRP.

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png