sk

Kritériá pre názov lieku v procese hodnotenia bezpečnosti

Súčasťou hodnotenia  bezpečnosti lieku počas registračného konania alebo žiadosti o zmenu názvu lieku je posúdenie navrhnutého názvu lieku. Názov lieku má spĺňať určité kritéria. Postup, podľa ktorého sa určuje, či je navrhovaný názov lieku akceptovateľný alebo nie nájdete tu.

Bližšie informácie sa nachádzajú tiež v prezentácii.

Užitočné web stránky

http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedu

ral_guideline/2009/10/WC500004142.pdf

http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/en/

http://www.who.int/medicines/services/inn/GeneralprinciplesEn.pdf

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png