sk

Poplatky za registrácie liekov v súvislosti s novelou zákona o správnych poplatkoch

Od 1.10.2012 nadobúda účinnosť  Zákon č. 286/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorá mení a dopĺňa poplatky za žiadosti o nové registrácie, zmeny, prevod a predĺženie v registráciách liekov.

 

Na základe uvedených zmien boli nové poplatky upravené v elektronickom systéme eŽiadosť, kde si žiadatelia generujú variabilný symbol potrebný pre platbu za realizované služby.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv týmto dáva žiadateľom do pozornosti zoznam správnych poplatkov v registračnom procese, ktoré si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Poplatky

Nová registrácia, národná procedúra

Samostatná úplná - nové liečivo

9 600,00 €  

Samostatná úplná - známe liečivo

8 000,00 €  

Odkazovaná žiadosť – odkaz do vedeckých prác

6 400,00 €  

Odkazovaná žiadosť – liek rovnocenný s referenčným liekom (generická)

8 000,00 €  

Odkazovaná žiadosť s rozdielmi v porovnaní s referenčným liekom (hybridná)

8 500,00 €  

Nová kombinácia liečiv (fixná kombinácia)

8 000,00 €  

Žiadosť so súhlasom držiteľa registrácie lieku (informovaný súhlas)

3 000,00 €  

Homeopatikum – samostatná úplná

8 000,00 €  

Homeopatikum – zjednodušený postup

6 400,00 €  

Tradičný rastlinný liek

6 400,00 €  

Ďalšia lieková sila alebo forma

2 000,00 €

 

Nová registrácia, MRP/DCP – CMS

Samostatná úplná - nové liečivo

6 000,00 € 

Samostatná úplná - známe liečivo

5 000,00 €

Odkazovaná žiadosť – odkaz do vedeckých prác

4 000,00 €  

Odkazovaná žiadosť – liek rovnocenný s referenčným liekom (generická)

5 000,00 € 

Odkazovaná žiadosť s rozdielmi v porovnaní s referenčným liekom (hybridná)

5 500,00 €

Nová kombinácia liečiv (fixná kombinácia)

5 000,00 €

Žiadosť so súhlasom držiteľa registrácie lieku (informovaný súhlas)

2 000,00 € 

Homeopatikum – samostatná úplná

5 000,00 € 

Homeopatikum – zjednodušený postup

4 000,00 €

Tradičný rastlinný liek

4 000,00 € 

Ďalšia lieková sila alebo forma

2 000,00 €

 

Nová registrácia, MRP/DCP – RMS

Samostatná úplná - nové liečivo

11 000,00 € 

Samostatná úplná - známe liečivo

9 000,00 €

Odkazovaná žiadosť – odkaz do vedeckých prác

7 200,00 €

Odkazovaná žiadosť – liek rovnocenný s referenčným liekom (generická)

9 000,00 €

Odkazovaná žiadosť s rozdielmi v porovnaní s referenčným liekom (hybridná)

9 600,00 €

Nová kombinácia liečiv (fixná kombinácia)

9 000,00 €

Žiadosť so súhlasom držiteľa registrácie lieku (informovaný súhlas)

3 500,00 €

Homeopatikum – samostatná úplná

9 000,00 € 

Homeopatikum – zjednodušený postup

7 500,00 €

Tradičný rastlinný liek

7 500,00 €

Ďalšia lieková sila alebo forma

2 000,00 €

 

Žiadosti o predĺženie

Národná procedúra

5 000,00  €

DCP/MRP - CMS

4 000,00  €

DCP/MRP - RMS

5 000,00  €

 

Žiadosti o zmenu typu II.

Národná procedúra

4 000,00 €  

DCP/MRP - CMS

3 200,00 €  

DCP/MRP - RMS

5 000,00 €  

Ďalšia lieková sila

200,00 €

 

Žiadosti o zmenu typu 1A, 1B

Národná procedúra

200,00 €  

DCP/MRP - CMS

200,00 €  

DCP/MRP - RMS

200,00 €  

 

Žiadosti  o prevod registrácie

500,00 € 

 

Oznámenie o zmene podľa  § 55 odsek 5, 362/2011 Z. z

Bez poplatku 

 

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png