sk

Rozšírenie pevnej dĺžky kódu lieku od 1.4.2012

 TÁTO INFORMÁCIA BOLA AKTUALIZOVANÁ OZNAMOM ZO DŇA 23.3.2012 !

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v procese registrácie humánneho lieku prideľuje jednotlivým liekom číselný kód, ktorý jednoznačne identifikuje daný liek v konkrétnom balení.

V súčasnosti sa kód prideľuje vo forme 5-miestneho čísla s pevnou dĺžkou. V najbližšej dobe dôjde k vyčerpaniu počtu možných kombinácií prideľovaných kódov a preto s účinnosťou od 1. apríla 2012 Štátny ústav pre kontrolu liečiv začne prideľovať kódy vo forme 6-miestneho čísla s pevnou dĺžkou.

Doteraz pridelené kódy liekov zostávajú v platnosti, avšak pre prispôsobenie sa novej pevnej dĺžke kódov sa vo výstupoch ŠÚKL tieto kódy doplnia o jednu nulu na začiatku kódu:

 

5-miestny kód

6-miestny kód

00200

000200

22567

022567

-

100023

O uvedenej skutočnosti ŠÚKL zaslal informáciu aj relevantným subjektom v oblasti práce a následného spracovania kódov registrovaných humánnych liekov. 

 

ŠÚKL, Bratislava, 19.3.2012

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png