sk

Spôsob uvádzania procedurálnych čísiel

Týmto si Vás dovoľujeme informovať ohľadne našich požiadaviek pri uvádzaní procedurálnych čísiel na slovenských formulároch žiadostí predkladaných na Štátny ústav pre kontrolu liečiv a rovnako v elektronickom systéme (potvrdenie o zaplatení predkladané spolu so žiadosťou) pri vytváraní variabilných symbolov pre predmetné žiadosti.

Pre uvádzanie procedurálnych čísiel na týchto dokumentoch je smerodajná forma procedurálneho čísla uvedená na prvej strane spoločného anglického formulára žiadosti. Rozdiely však nastávajú v prípade uvádzania síl v týchto číslach. V prípade, že Slovenskej republiky sa týkajú iba niektoré zo síl uvedených v anglickej žiadosti, je potrebné tieto špecifikovať v čísle procedúry uvedenom na všetkých našich národných dokumentoch.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png