sk

Vydávanie kódov pre humánne lieky, aktualizovaná informácia na základe záverov stretnutia ZP, ÚDZS a ŠÚKL zo dňa 23.3.2012

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v procese registrácie humánneho lieku prideľuje jednotlivým liekom číselný kód, ktorý jednoznačne identifikuje daný liek v konkrétnom balení.

Dňa 23.3.2012 sa na pôde ŠÚKL konalo stretnutie zástupcov ÚDZS, VšZP, ZP Dôvera, ZP Union a zástupcov tvorcov vybraných informačných systémov v oblasti lekárenstva, s témou „Vydávanie kódov ŠÚKL v budúcnosti“, na základe oznamu ŠÚKL zo dňa 19.3.2012.

Na stretnutí po vzájomnej argumentácií došlo ku kompromisnej dohode, ktorá určuje, že kód humánneho lieku vydávaný ŠÚKL bude naďalej 5-miestny, pričom sa pri jeho tvorbe využijú alfanumerické znaky, plne v súlade s Metodickým usmernením ÚDZS č. 10/5/2006 v platnom znení. Spôsob využitia alfanumerických znakov bude zohľadňovať špecifiká pre prideľovanie alfanumerických kódov dietetických potravín, zdravotníckych pomôcok a alfanumerické identifikácie liekov zdravotnými poisťovňami, ktorých použitie povolilo MZ SR pre skupinu pacientov.

V prípade kódov zdravotníckych pomôcok (ZP) sa bude postupovať rovnako, t.j. ostane zachovaná 5-miestna dĺžka kódov, pričom sa rovnako využijú alfanumerické znaky.

Kódy liekov resp. kódy ZP, ktoré boli už vydané, ostávajú naďalej platné bezo zmeny, tak ako bolo i pôvodne navrhované.

Touto dohodou sa zároveň ruší pôvodný oznam zo dňa 19.3.2012 o rozšírení pevnej dĺžky kódu lieku.

O uvedenej skutočnosti ŠÚKL zaslal informáciu aj relevantným subjektom v oblasti práce a následného spracovania kódov registrovaných humánnych liekov. 

ŠÚKL, Bratislava, 23.3.2012

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png