sk

Komunikačná kampaň Európskej komisie k novému regulačnému rámcu pre zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

Komunikačná kampaň je zameraná na zvýšenie povedomia o nových nariadeniach pre konkrétne cieľové skupiny.

Prehľad pre výrobcov zdravotníckych pomôcok

Príloha k prehľadu pre výrobcov zdravotníckych pomôcok - podrobný sprievodca

Prehľad pre výrobcov diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro

Príloha k prehľadu pre výrobcov diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro - podrobný sprievodca

Časová os prechodu od smerníc k nariadeniam o zdravotníckych pomôckach

Časová os prechodu od smerníc k nariadeniam o zdravotníckych pomôckach in vitro

Prehľad pre splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov

Prehľad pre orgány v štátoch mimo EÚ/EHP

Prehľad pre ekosystém verejného obstarávania

Prehľad pre zdravotníckych pracovníkov a zdravotnícke zariadenia

Zdroj: Stránka Európskej komisie

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png