sk

Aktualizácia informácie týkajúcej sa implantátov od výrobcu SILIMED–lndustria de lmplantes Ltda, Brazília

Bratislava, 8.10.2015

Dňa 5.10.2015 ŠÚKL dostal aktualizovaný bezpečnostný oznam (FSN) od belgického príslušného úradu pre zdravotnícke pomôcky vo veci kontaminácie implantátov od výrobcu SILIMED - lndustria de lmplantes Ltda so sídlom v Brazílii.  

Výrobca bezpečnostným oznamom žiada distribútorov o okamžité zastavenie predaja/distribúcie všetkých nižšie uvedených zdravotníckych pomôcok a ich karanténu až do odvolania.

Taktiež žiada všetkých koncových používateľov, ktorým boli zdravotnícke pomôcky predané, o zastavenie implantácií dotknutých zdravotníckych pomôcok.

V bezpečnostnom ozname výrobca uvádza rozšírený zoznam dotknutých zdravotníckych pomôcok:

  • Silikónové implantáty pre plastickú chirurgiu: prsníkové implantáty, pektorálne implantáty, gluteálne implantáty, lýtkové implantáty, implantáty pre chirurgiu ruky, tkanivové expandéry, tvárové implantáty, nosové implantáty, podporné pláty pre mamoplastiku
  • Silikónové implantáty pre bariatrickú chirurgiu: žalúdočné bandáže a balóny
  • Silikónové implantáty pre urológiu: testikulárne implantáty, penilné implantáty, konforméry močového mechúra, periuretrálne zvierače, katétre pre hypospádiu, vaginálne stenty
  • Silikónové implantáty pre všeobecnú chirurgiu: bloky a pláty
  • Silikónové invazívne pomôcky: sizery pre silikónové implantáty

Z vyššie uvedeného zoznamu sú v databáze ŠÚKL evidované tieto zdravotnícke pomôcky:

P 93820 Implantát prsníkový silikónový (plnený gélom, s hladkým povrchom, rôzne tvary a rozmery)

P 93821 Implantát prsníkový silikónový (plnený gélom, s texturovaným povrchom, rôzne tvary a rozmery)

P 93822 Implantát prsníkový silikónový (plnený gélom, s povrchom potiahnutým polyuretánom, rôzne tvary a rozmery)

P 93823 Implantát silikónový pre plastickú chirurgiu (pektorálny, s hladkým / texturovaným povrchom, rôzne rozmery)

P 93824 Implantát silikónový pre plastickú chirurgiu (gluteálny, s hladkým / texturovaným povrchom, rôzne tvary a rozmery)

P 93825 Implantát silikónový pre plastickú chirurgiu (lýtkový, s hladkým / texturovaným povrchom, rôzne tvary a rozmery)

P 93826 Implantát silikónový pre plastickú chirurgiu (tkanivový expandér, s hladkým / texturovaným povrchom, rôzne tvary a rozmery)

P 93827 Implantát silikónový pre plastickú chirurgiu (silikónový plát)

P 93828 Implantát silikónový pre plastickú chirurgiu (silikónový blok)


Dňa 7.10.2015 nám distribútor v SR oznámil korekciu svojich predchádzajúcich tvrdení o použití dotknutých prsníkových implantátov v SR, pričom podľa posledných zistení nebol v slovenských zdravotníckych zariadeniach implantovaný ani jeden kus dotknutých implantátov.

ŠÚKL prípad ďalej prešetruje a monitoruje spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ. V zdravotníckych zariadeniach SR ďalej preveruje prítomnosť dotknutých zdravotníckych pomôcok a dodržiavanie nápravných opatrení výrobcu.

V prípade zistenia nových informácii budeme zdravotníckych pracovníkov a verejnosť informovať.

Predchádzajúci oznam nájdete tu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png