sk

Aktuálna správa ohľadom bedrových endoprotéz od spoločnosti DePuy International

Bratislava, 6.2.2012


V septembri 2010 dostal Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) hlásenie od britského Regulačného úradu pre lekárske a zdravotnícke potreby (MHRA) ohľadom stiahnutia z trhu bedrovej endoprotézy od výrobcu DePuy International, Ltd. Dôvodom stiahnutia zdravotníckej pomôcky boli možné komplikácie: uvoľnenie protézy, zaznamenanie nesúrodosti komponentu, infekcie mäkkých tkanív, fraktúry kosti, dislokácie, zvýšená citlivosť na kov a bolesť.

Výmena bedrových endoprotéz je náročná operácia. Štandardne je percentuálny počet možných komplikácií 5%, ktoré  vyústia do výmeny bedrových endoprotéz akéhokoľvek druhu (revízia). Vzhľadom na skutočnosť, že po 3 rokoch od implantácie bol u uvedených ZP zistený vyšší než očakávaný výskyt revízií (8-9%) pri použití menších veľkostí hlavíc (priemeru menšom ako 50 mm), po piatich rokoch bol výskyt revízií už 12% pri acetábulárnom komponente ASR a 13% pri femorálnom komponente ASR XL, výrobca z uvedených dôvodov dobrovoľne stiahol uvedené typy ZP z trhu, zakázal ich ďalšie implantovanie pacientom a nariadil vrátenie všetkých skladových zásob.

Podľa oficiálne dostupných informácií bolo 40 ks bedrových endoprotéz DePuy dodaných len do jedného zdravotníckeho zariadenia v SR - Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Lekári v uvedenom zdravotníckom zariadení nezaznamenali u svojich pacientov s bedrovými endoprotézami od spoločnosti DePuy žiadne komplikácie.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png